Porady i wsparcie

Rozwiązania problemu trudnych podłoży

26.04.2021

Biuletyn nr. 1
ROZWIĄZANIA PROBLEMU TRUDNYCH PODŁOŻY NA PODSTAWIE PRODUKTÓW
FIRMY PIGMENT

Wstęp:
Jednym z problemów jakie napotykamy na inwestycjach ( i to nie tylko tych dużych ale i małych inwestycjach, prywatnych) jest konieczność pomalowania trudnych podłoży np. farbami na bazie wody, podłoży typu:

 • stare istniejące lamperie,
 • metal, blacha,
 • stal ocynkowana,
 • szkło,
 • tworzywo sztuczne,
 • czy podłoża które odkształcają się pod wpływem temperatur.

A teraz przechodząc do konkretów.

 1. Najważniejsze jest przygotowanie takiego trudnego podłoża pod malowanie:
 1. Najważniejszym etapem (niestety często zaniedbywanym i prowadzącym do późniejszych problemów) jest ODTŁUSZCZENIE POWIERZCHNI.

W tym przypadku niezastąpionym produktem jest SULFANOL A firmy Pigment.

SULFANOL A – jest preparatem alkalicznym posiadającym silne właściwości zwilżające oraz wysoką zdolność rozkładu zanieczyszczeń o charakterze tłuszczowym. Cząstki usuniętych zabrudzeń tworzą zawiesinę w wodzie, co pozwala na skuteczne ich usunięcie. Preparat posiada zdolność usuwania zabrudzeń olejowych, smarów i tłuszczów z powierzchni betonu, a dzięki dużej penetracji w głąb następuje wydostawanie się tych zabrudzeń na powierzchnię, z której należy je zmyć wodą. Może również służyć do oczyszczania powierzchni stalowych, skutecznie usuwając tłuszcze i oleje z powierzchni konstrukcji stalowych przeznaczonych do malowania.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
Powierzchnie betonowe. Czyszczenie zabrudzeń olejowych z podłoża betonowego przeprowadza się przez naniesienie nierozcieńczonego środka na obrabianą powierzchnię, a następnie po około 10-15 minutach zmycie wodą, najlepiej pod ciśnieniem. Większą skuteczność osiąga się przez zmywanie podłoża przy pomocy szczotki lub pędzla. W razie konieczności, szczególnie przy znacznych zabrudzeniach, czynność powtórzyć. Przy niewielkich zanieczyszczeniach preparat może być rozcieńczony wodą w stosunku 1:1.

Powierzchnie stalowe. Czyszczenie konstrukcji stalowych z tłuszczów i olejów przeznaczonych do malowania przeprowadza się przez naniesienie preparatu w stanie nie rozcieńczonym, pozostawienie na około 20 minut celem uaktywnienia działania środka, a następnie dokładne spłukanie bieżącą wodą i wysuszenie.

Uwagi:

 • We wszystkich przypadkach czyszczenie zakończyć spłukaniem wodą. Pozostawienie resztek środka z zanieczyszczeniami może spowodować pogorszenie przyczepności powłok malarskich do podłoża.
 • Nie dotykać odtłuszczonej powierzchni rękami.
 • Podczas stosowania preparatu postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zawartymi w karcie charakterystyki produktu, korzystając z odpowiednich środków ochrony osobistej.

https://www.farbypigment.pl/produkt/sulfanol-a/

Oczywiście przy wszystkich zaletach w/w produktu jest jeden problem, jak go zastosować w przypadku starych lamperii np. na korytarzach gdzie jest stary parkiet skoro mówimy przy Sulfanolu A o „dokładnym spłukaniu bieżącą wodą”?

Tu proponuję rozwiązanie mniej skuteczne, ale akceptowalne:

Należy zakupić produkt do zmywania naczyń typu Ludwik, ale uwaga ten najprostszy i najtańszy.

Najtańszy i najprostszy tzn. nie zawierający dodatków nabłyszczających, lanoliny do ochrony rąk zmywającego, żadnych mleczek itd. Ma to być typowy produkt do zmycia tłuszczy i nic po za tym.

Następnie rozrabiamy go z wodą i zmywamy całą lamperię czystą szmatą. Następnie przemywamy za pomocą nowej szmaty czystą wodą i gotowe.

Dla wszystkich pozostałych sytuacji używamy SULFANOLU A firmy Pigment (również, a właściwie szczególnie dla powierzchni dachów).

 1. W przypadku powierzchni metalowych wcześniej pomalowanych oprócz odtłuszczenia dochodzi jeszcze aspekt oczyszczenia miejscowego z korozji.

Takiego oczyszczenia dokonuje się ręcznie za pomocą szczotek drucianych albo szczotek na wiertarce. Chodzi tu o usunięcie „brunatnego nalotu rdzy” (oczywiście nie mówimy tu o uzyskaniu stopnia czystości stali – bo to materiał na osobne omówienie). Tak czyścimy np. elementy dachu blaszanego lub np. wsporniki elementów dodatkowych na dachu. W każdym przypadku elementy przerdzewiałe na tzw. wylot (perforacja) należy wymienić na nowe.

Następnie wszystkie wyczyszczone miejsca malujemy farbą: AKRYLEN GRUNT jeśli powłoka finalna ma być z emalii nawierzchniowej akrylowej jak AKRYLEN lub EPIMAL STAL jeśli dalsza powłoka ma być powłoką epoksydową, np. z
EPIMAL 200.

AKRYLEN GRUNT jest wodorozcieńczalną farbą akrylową przeznaczoną do antykorozyjnego gruntowania powierzchni stalowych przed malowaniem emalią lub farbą nawierzchniową. Może być stosowany też na inne materiały budowlane, sąsiadujące z powierzchnią chronioną antykorozyjnie, jak: powierzchnie betonowe, tynk, cegły. AKRYLEN GRUNT daje trwałą, wodoodporną, powłokę. Zawiera pigmenty antykorozyjne bez ołowiu, chromu, kadmu i innych metali szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego. Zawiera wodną dyspersję żywicy akrylowej, pigmenty mineralne, specjalnie dobrane, odporne chemicznie wypełniacze mineralne i syntetyczne oraz środki modyfikujące. Dodatkowymi zaletami farby są: łagodny zapach w czasie malowania oraz znacznie krótszy czas schnięcia w porównaniu z typowymi farbami rozpuszczalnikowymi, możliwość mycia sprzętu wodą (na świeżo). A ze względu na niską emisję składników lotnych może być stosowana w pomieszczeniach na stały pobyt ludzi. Odpowiedni skład nadaje powłoce odporność na zmienne warunki atmosferyczne i wodę.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być nośne, czyste, pozbawione rdzy, tłustych plam i pyłu. Powierzchnię przeznaczoną do odnowienia należy dokładnie odpylić i odtłuścić (szczególnie ślady olejów i smarów). Stare powłoki z emalii i farb z połyskiem należy zmatowić papierem ściernym i dokładnie odkurzyć. Niedokładne przygotowanie powierzchni może być przyczyną łuszczenia się i innych wad powłoki. Farbę przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Przygotowaną, suchą powierzchnię malować farbą nierozcieńczoną (w postaci handlowej). W przypadku jej zgęstnienia można bezpośrednio przed użyciem nieznacznie rozcieńczyć wodą pitną. Unikać nadmiaru wody, zbytnie rozcieńczanie pogarsza jakość powłoki. W przypadku renowacji starych dachów należy mechanicznie usunąć warstwę mchów i porostów, zmyć resztki preparatem grzybobójczym GrzyboSTOP (postępując zgodnie z zaleceniami producenta) oraz dokładnie spłukać wodą pod ciśnieniem. Powierzchnia starej farby powinna zostać wyczyszczona w sposób zapewniający wystarczającą przyczepność nowej, np. przy pomocy szczotki drucianej. Zabrudzenia takie, jak: resztki glonów, ziarna piasku, pył, zanieczyszczenia pochodzące z pobliskich drzew, łuszczące się fragmenty starej farby pozostawione pod powłoką mogą być przyczyną łuszczenia się nowej farby. W przypadku mocno skredowanych powłok może być konieczne zastosowanie obróbki strumieniowo – ściernej (piaskowania). Stare farby rozpuszczalnikowe z połyskiem lub nieusunięte resztki takich farb mogą spowodować znaczną utratę przyczepności nowej powłoki. Farba nałożona pierwotnie przez producenta dachówek też może przyczynić się do pogorszenia przyczepności. Resztki tej powłoki znajdujące się w podłożu utrudniają związanie się nowej warstwy.

Podłoże przemyć preparatem SULFANOL A przy pomocy szczotki, a następnie dokładnie spłukać wodą. Pozostawione resztki preparatu mogą pogorszyć przyczepność farby.

Stosowanie:
Farbę przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Przygotowaną, suchą powierzchnię malować 1-2 krotnie farbą nierozcieńczoną (w postaci handlowej). Nie rozcieńczać nadmierną ilością wody dla zwiększenia wydajności! Na dachówkach uzyskana powłoka powinna mieć grubość co najmniej 0,05 mm. Zbyt cienka powłoka nie zapewni dostatecznej ochrony i pogorszy trwałość wymalowania. Pierwszą warstwę zaleca się malować pędzlem. Najlepsze warunki schnięcia występują przy umiarkowanej pogodzie, bez nadmiernego nasłonecznienia, wiatru i przy niskiej wilgotności powietrza. Świeżo nałożoną powłokę chronić przed deszczem, intensywnym nasłonecznieniem i silnym wiatrem. Prace malarskie wykonywać w temp. podłoża i otoczenia powyżej +10°C i wilgotności powietrza poniżej 80%, płaskim pędzlem z miękkim włosiem, wałkiem gąbkowym (flokowym) lub natryskiem. Następne warstwy nanosić po około 4 godz. (niższe temp. i większa wilgotność powietrza przedłuża czas schnięcia). Sprzęt malarski natychmiast po zakończeniu prac umyć w wodzie.

Uwagi:

 1. Nie malować powierzchni wilgotnych i nagrzanych, np. w wyniku silnego nasłonecznienia.
 2. Do czasu całkowitego wyschnięcia chronić świeżą powłokę farby przed opadami i mrozem.
 3. Właściwości farby nie zawsze mogą sprostać warunkom, a szczególnie właściwościom starych powłok. Do renowacji trudnego podłoża należy użyć produktów specjalnie do tego przeznaczonych lub całkowicie usunąć starą warstwę farby.
 4. Nie dodawać kredy, wapna, rozpuszczalników, pigmentów oraz innych materiałów.
 5. Podane czasy schnięcia i przerwy między nakładaniem następnych warstw dotyczą temp. podłoża +20ºC i wilg. wzgl. powietrza 60%. Niższe temp. i wyższa wilgotność przedłużają czas schnięcia.
 6. Malowanie tak zaplanować, aby powłoka zdążyła wyschnąć przed wystąpieniem wieczornej rosy.

https://www.farbypigment.pl/produkt/akrylen-grunt/

EPIMAL STAL jest dwuskładnikową wodorozcieńczalną farbą epoksydową przeznaczoną do antykorozyjnego gruntowania powierzchni stalowych przed malowaniem farbą nawierzchniową, szczególnie powierzchni narażonych na częsty kontakt z agresywnymi chemikaliami. Może być stosowany też na inne materiały budowlane, jak: powierzchnie betonowe (np. posadzki, konstrukcje, ogrodzenia, tarasy, filary, przęsła), tynk, cegły, drewno i materiały drewnopochodne (w ograniczonym stopniu).

EPIMAL STAL daje trwałą, wodoodporną, powłokę antykorozyjną w znacznym stopniu odporną również na czynniki chemiczne (rozcieńczone kwasy, alkalia, sole, oleje, smary, paliwa, rozpuszczalniki, detergenty itp.). Zawiera pigmenty antykorozyjne bez ołowiu, chromu, kadmu i innych metali szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego.

Wyrób posiada Atest PZH dopuszczający powłoki do pośredniego kontaktu z żywnością.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
Jest farbą gotową do użycia, jedynie w przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody wodociągowej. W żadnym wypadku nie wolno dodawać kredy, wapna, suchych farb klejowych, farb emulsyjnych ani w żaden inny sposób modyfikować jej składu. Podłoże powinno być suche, nośne, czyste, pozbawione tłustych plam i pyłu. Powierzchnię przeznaczoną do odnowienia należy dokładnie odpylić i odtłuścić (szczególnie ślady olejów i smarów), oczyścić z pozostałości rdzy przez szlifowanie, a w szczególnych przypadkach przez piaskowanie. Stare łuszczące się i spękane powłoki farb należy bezwzględnie usunąć. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Po dodaniu utwardzacza do farby mieszać całość przez 5 minut. Po wymieszaniu pozostawić farbę na 30 minut pod przykryciem, następnie po przemieszaniu farba nadaje się do malowania. Od tego czasu farba powinna zostać zużyta w ciągu 2 godzin.

https://www.farbypigment.pl/produkt/epimal-stal/

 1. Podkłady pod finalną warstwę farby stosowane na poszczególne trudne podłoża:
 1. Stara lamperia:

Po przeprowadzeniu wyżej wymienionych operacji odtłuszczania, powierzchnię malujemy FARBĄ PODKŁADOWĄ PRO produkcji firmy Pigment. Na tak przygotowaną powierzchnię nakładamy warstwę finalną (to już materiał na następny biuletyn).

FARBA PODKŁADOWA PRO – jest to farba gruntująca (sczepna) przeznaczona pod nawierzchniowe farby dyspersyjne (emulsyjne, akrylowe, lateksowe, emalie). Szczególnie zalecana do gruntowania podłoży krytycznych utrudniających trwałe związanie powłoki farby nawierzchniowej, jak np. stare lamperie pomalowane farbami olejnymi (ftalowymi). Podbarwiona na kolor farby nawierzchniowej, znacznie ogranicza jej zużycie i wyrównuje kolorystykę na całej malowanej powierzchni. Prawidłowo zastosowana powoduje podwyższenie przyczepności, wzmocnienie nośności, ujednolicenie chłonności i spójności podłoża. Może być stosowana na różnorodne materiały budowlane, jak: beton, cegły, gips, tynki mineralne i polimerowe, płyty kartonowo – gipsowe. Cechuje się bardzo dobrą przyczepnością do tynków tradycyjnych i akrylowych, farb emulsyjnych itp.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
Farba gotowa do użycia, jedynie w przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody. Przed stosowaniem zawartość opakowania dokładnie wymieszać. Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, resztek farb, porostów, mchów, glonów i pleśni. Wszystkie luźne, niezwiązane właściwie z podłożem warstwy należy usunąć. Nakładać za pomocą pędzla, wałka lub natrysku. Farby klejowe i wapienne bezwzględnie usunąć. Świeży tynk cementowo – wapienny można malować nie wcześniej niż 3-4 tygodnie po nałożeniu. Ubytki i spękania uzupełnić zaprawą cementową. Farbę nawierzchniową można nakładać po 12 godzinach od gruntowania.

https://www.farbypigment.pl/produkt/farba-podkladowa-pro/

 1. metal, blacha, stal ocynkowana, szkło oraz tworzywa sztuczne:

W tym wypadku tych szczególnie wymagających niechłonnych, gładkich podłoży niezastąpiony jest MULTIKONTAKT firmy Pigment. Oprócz szeregu zalet tego produktu należy zwrócić uwagę na fakt iż jest to produkt dający gładką powierzchnię pod malowanie (brak piasku kwarcowego).

MULTIKONTAKT – farba stanowiąca mostek gruntująco – sczepny na wszelkiego rodzaju podłoża, w tym podłoża trudne (utrudniające trwałe związanie powłoki farby nawierzchniowej), takie jak: gładki beton, szkło, plastik, stal ocynkowana, glazura, stare powłoki olejne (alkidowe, ftalowe) oraz wszelkiego rodzaju podłoża mineralne (beton, cegły, gips, tynki mineralne i polimerowe), płyty kartonowo – gipsowe, jako grunt pod nawierzchniowe farby dyspersyjne (emulsyjne, akrylowe, lateksowe, emalie) oraz grunty systemowe. Nadaje się również pod posadzki (wylewki) samopoziomujące (przy rozcieńcz. 3 cz. Multikontakt i 2 cz. wody) oraz kleje, tynki mineralne i polimerowe, szpachlówki. Charakteryzuje się wysoką adhezją (przyczepnością) do większości powierzchni. Znacznie ogranicza zużycie farby nawierzchniowej, powoduje podwyższenie przyczepności, wzmocnienie nośności, ujednolicenie chłonności i spójności podłoża.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
Wyrób gotowy do użycia, przed stosowaniem zawartość opakowania należy wymieszać. W przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody. Przed podjęciem decyzji o rozcieńczaniu, dokładnie wymieszać. Po rozcieńczeniu wodą należy wykonać próbne
wymalowania. Ze względu na różnego rodzaju właściwości podłoża przed zastosowaniem należy wykonać próby na mniejszych
powierzchniach. Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, resztek farb, porostów, mchów, glonów i pleśni. Wszystkie luźne, niezwiązane właściwie z podłożem warstwy należy usunąć. Przeszlifowanie gładkich powierzchni znacznie podwyższa przyczepność. Do odtłuszczania zalecany jest preparat Sulfanol A, który powinien być po odtłuszczaniu dokładnie spłukany. Nakładać za pomocą pędzla, wałka lub natrysku. Świeży tynk cementowo – wapienny można malować
nie wcześniej niż 3-4 tygodnie po nałożeniu. Ubytki i spękania uzupełnić – zaprawą cementową. Następne warstwy można nakładać po 24 godzinach od gruntowania.
Na tak przygotowaną powierzchnię można nakładać zarówno farby wodne jak i epoksydowe firmy Pigment. (to materiał na następny biuletyn).

 1. podłoża, które odkształcają się pod wpływem temperatur.

Ponieważ jest to temat rzeka (znowu na osobny biuletyn) poddasza, ścianki działowe itd. To tu ograniczę się do jednego tematu z dnia dzisiejszego:

Na elewacjach i wewnątrz budynków stosuje się czasem „zdobnictwo wypukłe”. Takie elementy wykonywane są na bazie styroduru i powlekane żywicami lub zaprawami na bazie cementu. Producenci podają np. że produkt jest gotowy do malowania np. farbą silikonową. Rzeczywiście można dokonać takiego wymalowania. „Schody” zaczynają się w późniejszym czasie. Okazuje się, że na skutek pracy takiego elementu pod wpływem różnicy temperatur na powierzchni farby powstają spękania, a podchodząca woda powoduje łuszczenie. Efekt estetycznie jest słaby. Problemem jest niedostateczna elastyczność farby silikonowej, a przez to brak możliwości przenoszenia naprężeń.

W tym przypadku rozwiązaniem jest zastosowanie farby elastycznej, pracującej wraz z naprężęniami. Dodając jeszcze, że farba ELASTOMER produkcji firmy Pigment jest farbą mostkującą pęknięcia do 1,5 mm otrzymujemy rozwiązanie problemu.

LATEX ELASTOMER jest wodorozcieńczalną, elastomerową farbą pokrywającą włosowate i skurczowe spękania podłoża. Przeznaczona do malowania elewacji i ścian wewnętrznych budynków. Wykazuje wysoką elastyczność w szerokim zakresie temperatur, tworząc powłoki odporne na czynniki atmosferyczne, charakteryzujące się niską wodochłonnością i doskonałą przyczepnością do podłoża. Obecność włókien zbrojących wpływa na wysoką wytrzymałość mechaniczną powłoki. Może być stosowana na tynki mineralne (cementowo – wapienne, cementowe, silikatowe, gipsowe) i polimerowe (np. akrylowe), beton.

Zalecana do malowania ścian i sufitów pomieszczeń szczególnie narażonych na zabrudzenia i z tego powodu często wymagających zmywania, np. obiekty użyteczności publicznej: pomieszczenia służby zdrowia, gastronomiczne, halle hotelowe, biura, urzędy, biblioteki, szkoły, korytarze i klatki schodowe, ale też powierzchnie narażone na częsty kontakt z wilgocią: łazienki, ściany wokół basenów, kuchnie. Daje wodoodporną, wyjątkowo elastyczną, gładką, bardzo dobrze kryjącą, powłokę o wysokiej trwałości na różnorodnych materiałach budowlanych, jak: tynk, beton, cegły, gips, drewno i materiały drewnopochodne, płyty kartonowo – gipsowe. Zabezpiecza ściany zewnętrzne budynków przed wchłanianiem wilgoci, a powierzchniom wewnętrznym nadaje estetyczny i trwały wygląd, ograniczając ich brudzenie się. Zabrudzoną powierzchnię można zmywać wodą z dodatkiem łagodnych detergentów przy pomocy szmatki lub miękkiej szczotki.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płaty farby, odtłuścić. Stare powłoki farb klejowych i wapiennych należy bezwzględnie usunąć. Świeży tynk cementowo – wapienny można malować nie wcześniej niż 4 tygodnie po nałożeniu. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Ubytki i spękania uzupełnić szpachlówką akrylową lub gipsem. W przypadku świeżego tynku, niespójnego lub chłonnego podłoża należy stosować gruntowanie preparatem akrylowym BIEL-GRUNT lub SIL-GRUNT produkcji firmy Pigment, co znacznie podniesie trwałość pokrycia.

https://www.farbypigment.pl/produkt/elastomer/

Mam nadzieję, że ten biuletyn (siłą rzeczy nie wyczerpujący wszystkich aspektów problematycznych podłoży) pomoże Państwu w rozwiązywaniu Waszych problemów oraz problemów Waszych klientów.

Jeśli tak to moja praca nie pójdzie na marne.

W razie jakichkolwiek pytań jestem do dyspozycji.

Opracowanie na podstawie wiedzy własnej oraz materiałów źródłowych znajdujących się na stronie www.farbypigment.pl

Tomasz Kujawa
Manager Rynku-DTH
tomasz.kujawa@farbypigment.pl
www.farbypigment.pl
Tel. 609 510 065
PIGMENT Sp. J.