Produkty

gaudios vertmineral afghan pamir
 • Opakowania 18 kg
 • Wydajność ok. 1,5 kg/m²

Cechy produktu:

Pliki do pobrania:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

VERTMINERAL AFGHAN PAMIR

TYNK MARMUROWY Z MUSKOWITEM
EFEKT NATURALNEGO AFGAŃSKIEGO PAMIRU

PRZEZNACZENIE:
Tynk marmurkowy z muskowitem o efekcie i składzie mineralnym naturalnej skały afgańskiego PAMIRU. Mieszanina różnorodnych minerałów daje efekt dużego zróżnicowania kolorystycznego, a przede wszystkim odcieni szarości. Dekoruje ściany pomieszczeń nadając im kamienną, skalną fakturę o wyglądzie marmurowej skały osadowej z charakterystycznymi „przeżyłowaniami”. Jeden z najbardziej wytrzymałych tynków zawierających w całości minerały skalne. Głównymi surowcami budującymi strukturę tynku są pokruszone i rozfrakcjonowane: pył i kruszywo wapienno-marmurowe. Przeznaczony jako wyprawa do wewnątrz i na zewnątrz, w postaci gotowej masy na elewacje, sufity, ściany wewnętrzne w obiektach mieszkalnych (pokoje, kuchnie, łazienki, korytarze, salony itp.) i użyteczności publicznej (urzędy, banki, baseny, biblioteki, sale konferencyjne itp.).

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I STOSOWANIE:
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Powierzchnia przeznaczona do tynkowania powinna być trwała, sucha, pozbawiona kurzu i zatłuszczeń, zagruntowana preparatem ESGRUNT K. Świeże tynki cementowowapienne mogą być pokrywane po 3-4 tygodniach sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach. Stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku. Stare powłoki z farb emulsyjnych, słabo przylegające do podłoża usunąć, dobrze przylegające – przemyć wodą z dodatkiem detergentów i pozostawić do wyschnięcia. Podłoże surowe, o wyższej chłonności, gipsowe oraz w celu zabezpieczenia przed powstaniem „odparzeń”, należy zagruntować preparatem UNIMAX-PENE. Szczególnie podatne na „odparzenia” są miejsca szpachlowane, uzupełniane, surowe (nie gruntowane) oraz tzw. „głuche”.

NAKŁADANIE: Zagruntować podłoże preparatem ESGRUNT K. Po wyschnięciu nałożyć pierwszą warstwę na gładko przy pomocy pacy weneckiej. Po nałożeniu wygładzać w jednym kierunku, najkorzystniej pod kątem 45°. Opcjonalnie można rozrzedzoną do konsystencji rzadkiej farby masą Pamir wymalować pędzlem „użyłowania” i zagładzić pacą wenecką. „Użyłowania” należy malować od krawędzi (narożnika ściany) w kierunku środka. Po wyschnięciu nałożyć drugą warstwę na gładko i wygładzać również w jednym kierunku (najkorzystniej pod kątem 45°).

IMPREGNOWANIE: W celu nadania odporności na zmywanie oraz czynniki atmosferyczne suchą powierzchnię tynku (po minimum 24 godzinach schnięcia) zaimpregnować preparatem IMPREGNA SIL rozcieńczonym wodą w proporcji 1:5, przy pomocy wałka lub natrysku. Nie dopuszczać do powstania zacieków i wybłyszczeń. Powyższa instrukcja stosowania produktu ma na celu zapoznanie wykonawcy z metodami aplikacji, jednak nie może zastąpić doświadczenia wyniesionego z uczestnictwa w szkoleniach instruktażowych. Wymagane jest stosowanie produktu zgodnie z kartą techniczną. Wykonanie podane na etykiecie jest jednym z rozwiązań aplikacyjnych.

UWAGI:
Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. W przypadku barwienia pigmentami należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości. Wyrób należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. Chronić przed mrozem i nadmiernym nasłonecznieniem. Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. Produkt uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 28 dniach od zakończenia prac. W przypadku konieczności intensywniejszego wymieszania produktu o jasnej barwie zaleca się przełożenie go do białego wiadra. Czasami występujące ostre krawędzie na mieszadłach koszowych (szczególnie tych niższej jakości) mogą spowodować zdrapanie wiórów ze ścianek wiadra, które mogą być widoczne na gotowej powierzchni.

ZALECENIA BHP:
Przypadkowe spożycie: przepłukać jamę ustną i popić obficie wodą. Nie wywoływać wymiotów. Zasięgnąć pomocy lekarza. Wdychanie: wyprowadzić na świeże powietrze. Kontakt ze skórą: zmyć wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. W przypadku podrażnienia zgłosić się do lekarza. Kontakt z oczami: natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody przez kilka minut. Udać się do lekarza.

 • powłoka: mat
 • nakładanie: paca
 • wydajność: ok. 1,5 kg/m² (wartość przybliżona, zależna od metody nakładania i wybranego wzoru)
 • przechowywać w temp.: 5÷25°C
 • stosować w temp. otoczenia i podłoża: 10÷25°C
 • czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia: 12 godz.
 • nanoszenie kolejnej warstwy: po minimum 12 godz.
 • zalecana ilość warstw: 2
 • mycie narzędzi, przed całkowitym utwardzeniem: woda
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji (umieszczonej na pokrywie)
 • opakowania: 18 kg

VERTMINERAL AFGHAN PAMIR

Produkty zalecane

Może spodoba się również…