Produkty

gaudios vertmineral afghan pamir
 • Opakowania 18 kg
 • Wydajność 0,5-0,7 m²/kg

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

VERTMINERAL AFGHAN PAMIR

TYNK MARMUROWY Z MUSKOWITEM.

Przeznaczenie:
Tynk marmurkowy z muskowitem o efekcie i składzie mineralnym naturalnej skały afgańskiego PAMIRU. Mieszanina różnorodnych minerałów daje efekt dużego zróżnicowania kolorystycznego, a przede wszystkim odcieni szarości. Dekoruje ściany pomieszczeń nadając im kamienną, skalną fakturę o wyglądzie marmurowej skały osadowej z charakterystycznymi „przeżyłowaniami”. Jeden z najbardziej wytrzymałych tynków zawierających w całości minerały skalne. Głównymi minerałami budującymi strukturę tynku są pokruszone i rozfrakcjonowany pył i kruszywo wapienno-marmurowe. Przeznaczony jako wyprawa do wewnątrz i na zewnątrz, w postaci gotowej masy na elewacje, sufity, ściany wewnętrzne w obiektach mieszkalnych (pokoje, kuchnie, łazienki, korytarze, salony itp.) i użyteczności publicznej (urzędy, banki, baseny, biblioteki, sale konferencyjne itp.).

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Powierzchnia przeznaczona do tynkowania powinna być trwała, sucha, pozbawiona kurzu, rdzy i zatłuszczeń, zagruntowana preparatem Esgrunt. Świeże tynki cementowo-wapienne mogą być pokrywane po 3-4 tygodniach sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach. Stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku. Stare powłoki z farb emulsyjnych, słabo przylegające do podłoża usunąć, dobrze przylegające – przemyć wodą z dodatkiem detergentów i pozostawić do wyschnięcia. Podłoże surowe, o wyższej chłonności, gipsowe oraz w celu zabezpieczenia przed powstaniem „odparzeń”, należy zagruntować preparatem UNIMAX-PENE. Szczególnie podatne na „odparzenia” są miejsca szpachlowane, uzupełniane, surowe (nie gruntowane) oraz tzw. „głuche”.
NAKŁADANIE: Zagruntować podłoże preparatem Esgrunt K. Po wyschnięciu nałożyć pierwszą warstwę na gładko przy pomocy pacy weneckiej. Po nałożeniu wygładzać w jednym kierunku, najkorzystniej pod kątem 45°. Opcjonalnie można rozrzedzoną do konsystencji rzadkiej farby masą Pamir wymalować pędzlem „użyłowania” i zagładzić pacą wenecką. „Użyłowania” należy malować od krawędzi (narożnika ściany) w kierunku środka. Po wyschnięciu nałożyć drugą warstwę na gładko i wygładzać również w jednym kierunku (najkorzystniej pod kątem 45°).
IMPREGNOWANIE: W celu nadania odporności na zmywanie oraz czynniki atmosferyczne suchą powierzchnię tynku (po minimum 24 godzinach schnięcia) zaimpregnować preparatem IMPREGNASIL rozcieńczonym wodą w proporcji 1:5, przy pomocy wałka lub natrysku. Nie dopuszczać do powstania zacieków i wybłyszczeń.
Powyższa instrukcja stosowania produktu ma na celu zapoznanie wykonawcy z metodami aplikacji, jednak nie może zastąpić doświadczenia wyniesionego z uczestnictwa w szkoleniach instruktażowych. Wymagane jest stosowanie produktu zgodnie z kartą techniczną dostępną na stronie www.gaudios.pl lub dostarczoną przez producenta drogą e-mailową. Wykonanie podane na etykiecie jest jednym z rozwiązań aplikacyjnych.

UWAGI:
Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. W przypadku barwienia pigmentami należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości. Wyrób należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi.
Chronić przed mrozem i nadmiernym nasłonecznieniem. Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. Produkt uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 28 dniach od zakończenia prac.

Zalecenia BHP:
Przypadkowe spożycie: przepłukać jamę ustną i popić obficie wodą. Nie wywoływać wymiotów. Zasięgnąć pomocy lekarza. Wdychanie: wyprowadzić na świeże powietrze. Kontakt ze skórą: zmyć wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. W przypadku podrażnienia zgłosić się do lekarza. Kontakt z oczami: natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody przez kilka minut. Udać się do lekarza.

 • powłoka: matowa
 • nakładanie: paca wenecka
 • wydajność: 0,5-0,7 m2/kg (wartość przybliżona, zależna od metody nakładania i wybranego wzoru)
 • przechowywać w temperaturze: +5÷25°C
 • stosować w temp. otoczenia i podłoża: +10÷25°C
 • czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia: 12 godz.
 • nanoszenie kolejnej warstwy: po minimum 12 godz.
 • zalecana ilość warstw: 2
 • mycie narzędzi: przed całkowitym utwardzeniem- woda
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji
 • opakowania: 18 kg

VERTMINERAL AFGHAN PAMIR

Produkty zalecane

Może spodoba się również…