Produkty

Tynk akrylowy
 • Opakowania 25 kg
 • Wydajność 0,2-0,4 m2/kg
 • Norma PN-EN 5824:2010

Cechy produktu:

Pliki do pobrania:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

Tynk akrylowy

Tynk AKRYLOWY polimerowy / baranek.

ZASTOSOWANIE:
Do wykonania dekoracyjnej wyprawy cienkowarstwowej w systemach ociepleń budynków i na typowych podłożach budowlanych na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Tworzy mocną, trwałą, estetyczną i odporną warstwę ochronną ścian.

PODŁOŻE:
Suche, nośne, odtłuszczone, bez wykwitów i plam pochodzenia biologicznego i korozyjnego. Luźne i niespójne farby lub tynki stanowiące podłoże należy usunąć Nierówności i ubytki podłoża uzupełnić zaprawą klejąco-szpachlową. Chłonne podłoża zagruntować preparatem do gruntowania. Nowe podłoża mineralne, takie jak beton, tynk cementowy, tynki cementowo-wapienne, przed nałożeniem wyprawy cienkowarstwowej powinny być sezonowane przez 4 tygodnie. 24 godziny przed nałożeniem tynku podłoże należy zagruntować odpowiednio dobranym dla danej wyprawy podkładem. Podkład powinien być w kolorze zbliżonym do koloru tynku.

NAKŁADANIE:
Przed nałożeniem należy wymieszać masę zawartą w wiaderku za pomocą mieszadła mechanicznego o wolnych obrotach. Tynk nakładać przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej ruchem z dołu do góry, pozostawiając warstwę równą grubości ziarna. Nadmiar tynku zebrać pacą. Fakturę nadaje się, zacierając nałożoną wyprawę pacą plastikową. Niewielkimi ruchami okrężnymi tworzy się fakturę typu baranek. Fakturowanie odbywa się do kilku minut po nałożeniu.

UWAGI WYKONAWCZE:
Tynk akrylowy – baranek jest gotowy do użycia. Przed użyciem tynk należy wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym. Jeżeli po rozmieszaniu tynku w wiaderku nie uzyska on zadowalającej konsystencji, można dolać niewielką ilość wody i wymieszać go ponownie. Tynk w trakcie mieszania rozrzedza się. Zaleca się dolewanie wody w ilości 0,25 do 0,5 litra. Tynk należy nakładać metodą „mokre na mokre”, aby uniknąć widocznych łączeń materiału na ścianie. Nie należy przerywać prac przed zakończeniem danego odcinka architektonicznego, ściany. Prac nie powinno się prowadzić w bezpośrednim nasłonecznieniu, przy silnym wietrze, wysokiej wilgotności powietrza. Zaleca się wykonanie próby na małej powierzchni przed przystąpieniem do nakładania tynku. Natychmiast po użyciu narzędzia umyć wodą. Do całkowitego utwardzenia chronić tynk przed deszczem.

ZALECENIA BHP:
Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je dużą ilością wody. W razie podrażnienia oczu lub połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.

 • dostępne kolory: biały, na zamówienie wg wzornika kolorów,
 • stosować i przechowywać w temp. +5-25°C,
 • nakładanie: paca tynkarska,
 • czas schnięcia: ok. 12 godzin, całkowite utwardzenie:
 • po 48 godz. (w temp. 20°C i wilgotn. wzgl. powietrza 55%, niższa temp. i wyższa wilgotność wydłużają czas schnięcia).
 • zużycie (zależnie od grubości warstwy): 1,5 mm – 2,5 kg/m2,
 • gęstość: ok. 1,8 kg/dm3,
 • największe ziarno: 1,5 mm,
 • mycie narzędzi i rozcieńczanie: woda wodociągowa
 • Norma: PN-EN 15824:2010,
 • Gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

Dobór kolorów według wzorników RAL i NCS

Nasze produkty są dostępne w kolorach według standardów RAL i NCS. Zalecamy wybór na podstawie tych wzorników.

Kolory na monitorze zawsze będą różniły się od rzeczywistych.

Produkty wymagane

Produkty zalecane

Możesz lubić także…