Produkty

dryprotech

  Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
  traci ważność karta poprzednia.

  System osuszania DRYPROTECH z usługą

  Efektywny sposób osuszania murów i fundamentów

  Problemy związane z obecnością wody i wilgoci w ścianach budynków są zjawiskiem powszechnie występującym szczególnie w obiektach starych, których fundamenty pozbawione są poziomych i pionowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

  Innowacyjna technologia DRYPROTECH służy do osuszania, konsolidowania i hydrofobizacji starych, mokrych murów z cegły, betonu i gazobetonu oraz usuwania z nich glonów, grzybów i innych mikroorganizmów.

  Zasadniczymi składnikami systemu są preparaty do osuszania murów, które mają postać wodnych roztworów. Istota działania preparatów sprowadza się do wykorzystania wody zawartej wewnątrz muru jako ich nośnika. W sposób zasadniczy odróżnia go to od innych, popularnych preparatów hydrofobizujących, które w większości przypadków działają powierzchniowo lub głębokość ich penetracji (wnikania w podłoże) jest ograniczona.

  Mechanizm działania preparatów do osuszania murów

  Zastosowanie pełnej technologii wymaga aplikacji czterech preparatów do osuszania murów o nazwie dryPROTECH I, dryPROTECH II, dryPROTECH III i dryPROTECH IV. Naniesienie każdego z nich odpowiada poszczególnym fazom procesu osuszania i hydrofobizacji. W fazie I następuje budowa nowych struktur krystalicznych. Naniesiony dryPROTECH I wnika do wnętrza muru, wykorzystując kapilary znajdujące się wewnątrz struktury betonu lub cegły. Towarzyszący temu wzrost ciśnienia wewnątrz powoduje wypieranie wody z jego struktury. Od strony zewnętrznej objawia się to wykraplaniem dużej ilości wody na powierzchni ściany, które jest tym intensywniejsze, im bardziej zawilgocony jest mur. Faza II charakteryzuje się spowolnieniem procesu, dzięki czemu nie następuje blokowanie przepływu wody pomiędzy cząstkami muru. Aplikacja preparatu dryPROTECH III (faza III) to dalsze obniżenie tempa krystalizacji, dzięki czemu następuje redukcja naprężeń wewnętrznych w murze. Proces ten ma na celu doprowadzenie do stanu równowagi. Faza IV to zabezpieczenie osuszonego muru przed ponowną degradacją. Naniesiony na powierzchnię ściany dryPROTECH IV wytwarza powłokę o zdolności do „oddychania”, czyli usuwania znajdującej się wewnątrz wilgoci do otoczenia, zabezpieczając jednocześnie mur przed działaniem czynników zewnętrznych. Dzięki swoim właściwościom dryPROTECH IV wzmacnia i konsoliduje strukturę muru, hydrofobizuje go (nasiąkliwość materiału, z którego wykonany jest mur zmniejsza się znacznie) oraz zabezpiecza przed korozją biologiczną (grzyby, glony) i wilgocią.

  Wykończenie:
  W przypadku surowych betonów lub innych powierzchni nie wymagających wykończenia o charakterze estetycznym prace są zakończone. Ale w przypadku powierzchni potrzebujących wygładzenia i malowania (np. ściany pomieszczeń, elewacje) stosujemy „Gładź Cementową SUPER BIAŁA” w celu wyrównania podłoża, a następnie malujemy farbą SILANIT firmy Pigment.

  Gładź Cementowa SUPER BIAŁA przeznaczona jest do wykonywania cienkowarstwowych tynków na ścianach i sufitach oraz do innych prac remontowych, wykończeniowych i dekoracyjnych wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz. Ze względu na swoje właściwości doskonale sprawdza się w pomieszczeniach zawilgoconych. Dobrze wiąże się z podłożem betonowym, cementowym i cementowo-wapiennym. Użyta w systemie DRYPROTECH nie utrudnia usuwania wilgoci resztkowej z wnętrza muru przez preparaty dryPROTECH.

  SILANIT W i SILANIT 100 firmy Pigment to farby mineralne przeznaczone do malowania tynków cementowych, cementowo-wapiennych, renowacyjnych, cegły i betonu. Podstawowe zastosowanie farb to zawilgocone pomieszczenia, ale mogą być stosowane również na fasadach budynków pokrytych tynkami mineralnymi. Ze względu na odpowiednio dobrane składy, umożliwiają zabezpieczanie przed grzybami nowych pomieszczeń, np. w mleczarniach, browarach, gorzelniach, magazynach, jak też odnawianie wilgotnych, zagrzybionych murów starych budowli, także o charakterze zabytkowym. Użycie ich w systemie DRYPROTECH zapewnia trwałe zabezpieczenie osuszonej ściany na wiele lat.

  • Nie wymaga ingerencji mechanicznych (nawiercanie, skuwanie), a jedynie aplikację środków DRYPROTECH na powierzchnię.
  • Mniejsza pracochłonność niż przy innych metodach powszechnie znanych. Odróżnia ją to w sposób zasadniczy od wykonywania izolacji poziomej metodą podcinania spoin
   lub wiercenia otworów w celu wykonania iniekcji.
  • Efekty działania są widoczne znacznie szybciej niż w przypadku wymienionych wyżej technologii.
  • Uniwersalność działania preparatu. Usuwa zarówno skutki zawilgocenia, zasolenia, jak i zagrzybienia murów. W przypadku zastosowania innych technologii konieczne
   jest użycie kilku preparatów, z których każdy posiada tylko wąski zakres działania.

  Dobór kolorów według wzorników RAL i NCS

  Nasze produkty są dostępne w kolorach według standardów RAL i NCS. Zalecamy wybór na podstawie tych wzorników.

  Kolory na monitorze zawsze będą różniły się od rzeczywistych.

  Produkty wymagane

  Produkty zalecane