Produkty

 • Opakowania 9 kg; 18 kg
 • Wydajność 2-4 m2/kg
 • Atesty NIZP-PZH
 • Norma PN-EN 5824:2010

Cechy produktu:

Pliki do pobrania:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

Struktura

Wewnętrzna akrylowa wyprawa tynkarska.

Przeznaczenie:
Strukturalna wyprawa tynkarska przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego pokrywania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Nadaje powierzchniom estetyczny wygląd o fakturze zależnej od zastosowanej metody nakładania. Wyróżnia się śnieżną bielą i dużą przyczepnością do podłoża. Przed wyschnięciem można ją łatwo modelować i wprowadzać konieczne poprawki. Wyprawa może być nakładana na różnorodne materiały budowlane, takie jak: beton, cegła, tynk, gips, drewno, płyta kartonowo-gipsowa. Lekko zabrudzoną powierzchnię można zmywać wodą. W celu odświeżenia lub zmiany barwy może być malowana farbami tradycyjnymi emulsyjnymi, akrylowymi, jak również silikonowymi.

Wyprawa jest mieszaniną wodnej dyspersji kopolimerów akrylowych z dodatkiem trwałych pigmentów, naturalnych wypełniaczy mineralnych i środków uszlachetniających.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
Powierzchnie dokładnie oczyścić, odpylić, usunąć sadzę, luźne płaty farby, tapety, odtłuścić. Stare powłoki farb klejowych i wapiennych należy bezwzględnie zmyć. Zapylona lub tłusta powierzchnia zmniejsza znacznie przyczepność i może doprowadzić do odpadania tynku. Świeży tynk cementowo-wapienny może być pokrywany wyprawą dopiero po 3-4 tygodniach sezonowania. Ubytki i spękania uzupełnić: szpachlówką akrylową FILLER lub gipsem. Tak przygotowane podłoże należy zagruntować akrylową zaprawą gruntującą GRUNDER PC-33. Przed stosowaniem wyprawę dokładnie wymieszać. W przypadku niewielkiego zgęstnienia wyprawa może być rozcieńczana niewielką ilością wody. Należy jednak unikać nadmiaru wody, ponieważ może to spowodować trudności przy modelowaniu wzoru.

Wyprawa może być barwiona na pastelowe kolory trwałymi pigmentami do wyrobów dyspersyjnych (emulsyjnych). Jednak ze względu na różne technologie i właściwości pigmentów dostępnych na rynku zaleca się przeprowadzenie próby kolorowania na mniejszej próbce. Nie należy stosować zbyt dużej ilości pigmentów, gdyż może to zmienić właściwości wyprawy.

Wyprawa przeznaczona jest do nakładania przy pomocy pacy murarskiej i modelowania gumowym wałkiem z reliefem. Można jednak stosować również inne metody i narzędzia zależnie od inwencji wykonawcy, jego doświadczenia i pożądanego efektu dekoracyjnego, np. metodę tepowania za pomocą pędzla lub szczotki. Zasadniczo nie poleca się stosowania zwykłego wałka malarskiego. Należy nakładać warstwę o grubości 1÷3 mm. Zbyt duża grubość może spowodować spękanie powierzchni podczas schnięcia. Przy większej ilości masy faktura jest wyraźniejsza (bardziej ostra), przy mniejszej – łagodniejsza. Wraz ze wzrostem grubości warstwy zwiększa się zużycie wyrobu i przedłuża czas schnięcia.

Uwagi:

 • Na końcowy efekt dekoracyjny, jak również na trwałość gotowego tynku akrylowego mają wpływ: metoda nakładania, chłonność i jednorodność podłoża, warunki schnięcia, tzn. temperatura i wilgotność powietrza, grubość warstwy, staranność wykonania i umiejętności wykonawcy.
 • Stosowanie wyprawy zasadniczo nie wymaga specjalnych kwalifikacji, ale osoby nie mające doświadczenia w nakładaniu tego typu wyrobów, wcześniej powinny wykonać próby na innej powierzchni w celu nabrania wprawy. Na ostateczny wygląd, w tym na jednorodność wzoru mają wpływ przede wszystkim umiejętności i doświadczenie wykonawcy oraz staranność nakładania.
 • Poza starannością wykonania, na jakość gotowego tynku ma wpływ przygotowanie podłoża. Wysoka jego chłonność utrudnia nakładanie wyprawy. W czasie nakładania pacą lub przy kształtowaniu wzoru wałkiem masa będzie miała tendencję do odklejania się od podłoża. Szczególnie ma to miejsce w przypadku gładzi gipsowych, ale również występuje przy płytach kartonowo-gipsowych. Zaleca się zagruntowanie takiego podłoża akrylowym preparatem gruntującym GRUNDER PC-33, rozcieńczonym wodą w proporcji 1:1. Następnie należy pomalować tak przygotowanym gruntem powierzchnię i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. W przypadku gipsu czas schnięcia powinien być dłuższy.
 • Wyprawa strukturalna nie powinna być stosowana do wyrównywania powierzchni. Przed nałożeniem wyprawy podłoże powinno być gładkie, nierówności wypełnione przy pomocy zaprawy cementowej, gipsu lub szpachlówki akrylowej FILLER. Pozostawienie wgłębień lub szczelin spowoduje nierówne rozłożenie wzoru. Wyprawa tynkarska nie zamaskuje tych nierówności, ale nawet je bardziej uwidoczni.
 • Należy unikać przesuszenia wyprawy przed modelowaniem. Nadmierne przeschnięcie może znacznie utrudnić kształtowanie wzoru, a nawet uniemożliwić tę czynność.
 • Unikać nakładania wyprawy w warunkach zbyt niskiej wilgotności powietrza, zbyt wysokiej temperatury, nadmiernego nasłonecznienia i przy zbyt dużym wietrze. Występowanie tych warunków w początkowej fazie schnięcia może spowodować spękanie powierzchni oraz obniżenie przyczepności do podłoża.
 • Objawem niedostatecznego wyschnięcia wyprawy (spowodowanego niską temperaturą, dużą wilgotnością podłoża lub powietrza) jest osypywanie się cząstek przy pocieraniu dłonią powierzchni ściany. Po całkowitym wyschnięciu ten efekt zniknie.
 • Świeżą, niedostatecznie wyschniętą wyprawę chronić przed deszczem. Niewysuszona warstwa nie jest odporna na wodę i przemarzanie.

* Podane czasy schnięcia i przydatności wyprawy do modelowania są wartościami orientacyjnymi uzależnionymi, m.in. od chłonności podłoża, grubości warstwy, temperatury i wilgotności powietrza. Wzrost temperatury i spadek wilgotności skraca czas schnięcia, ale też skraca czas potrzebny na kształtowanie wzoru i dokonanie koniecznych poprawek. Zwiększona chłonność podłoża przyspiesza schnięcie, ale ma zazwyczaj niekorzystny wpływ na przyczepność i dlatego może utrudniać nakładanie wyprawy.

** Zużycie masy zależne jest od położonej grubości warstwy i metody nakładania. Im wyraźniejszy wzór i grubsza warstwa, tym większe zużycie. Z tego powodu podano dość szeroki zakres zużycia. Dokładną wartość można otrzymać wyłącznie przez próbne nałożenie masy.

 • stosować i przechowywać: w temp. +5÷30°C i przy wilgotności wzgl. powietrza 50÷60 %
 • czas schnięcia: wstępne: ok. 2 godzin *), całkowite: od kilku do kilkunastu godzin *)
 • modelowanie: ok. 20 minut od nałożenia *)
 • zalecana ilość warstw: 1
 • grubość warstwy: 1÷3 mm
 • zużycie: ok. 1,5÷2,5 kg/m2 **)
 • gęstość: ok. 2,0 g / cm3
 • ziarno wypełniacza: 0÷1,5 mm
 • mycie urządzeń i rozcieńczanie: woda wodociągowa
 • właściwości powłoki: mrozoodporna, niepalna, paroprzepuszczalna
 • gwarancja: 6 miesięcy od daty produkcji, w oryginalnym, nie uszkodzonym opakowaniu.