Produkty

SiBRUK
 • Opakowania 1 l; 5 l
 • Wydajność 10-12 m2/l
 • Norma PN-C-81906:2003

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

SiBRUK

Silikonowy impregnat do kostki brukowej

Przeznaczenie:
SiBRUK jest wodorozcieńczalnym impregnatem silikonowym przeznaczonym do powierzchniowej hydrofobizacji porowatych materiałów budowlanych, takich jak kostka brukowa, bloczki gipsowe, beton, dachówki, tynki cementowo-wapienne i akrylowe, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Zabezpieczone powierzchnie są chronione przed plamami, np. z oleju silnikowego, smarów, wykwitów solnych. Preparat obniża skłonność tynków do zabrudzeń, ułatwiając spłukiwanie zanieczyszczeń przez opady atmosferyczne. Uzyskana hydrofobowa powłoka zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci w podłoże, ograniczając porastanie glonami i porostami.

Zawiera wodną emulsję silikonową oraz środki pomocnicze i modyfikujące.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
Powierzchnię przeznaczoną do impregnowania należy dokładnie oczyścić i odpylić. Szczególną uwagę należy zwrócić na staranność przy odtłuszczaniu. Świeży tynk cementowo-wapienny można impregnować nie wcześniej niż 3-4 tygodnie po nałożeniu. Powierzchnia może być lekko wilgotna, ale nie powinna być mokra. Przed stosowaniem preparat dokładnie wymieszać. Należy dokładnie zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą impregnowane (np. okna, płyty okładzinowe, elementy metalowe, drewno). Nie należy stosować impregnatu, jako gruntu przed malowaniem farbami dyspersyjnymi (tradycyjnymi emulsyjnymi, akrylowymi, silikonowymi) oraz mineralnymi (silikatowymi, cementowymi, wapiennymi).

Zaleca się wykonanie dwukrotnego malowania w krótkich odstępach czasu, dopóki pierwsza warstwa jest jeszcze wilgotna. Należy pokrywać powierzchnię dokładnie i równomiernie, unikając powstawania zacieków i kałuż.

 • postać: mlecznobiała niskolepka ciecz o łagodnym zapachu,
 • malować wałkiem, pędzlem lub po odpowiednim rozcieńczeniu natryskiem,
 • stosować i przechowywać w temp. +5÷30°C, chronić przed zamarznięciem,
 • czas schnięcia: ok. 2 godz.,
 • zalecana ilość warstw: 2, drugą warstwę nakładać nie później niż 30 min. od pierwszej,
 • wydajność: 10-12 m2/litr,
 • mycie urządzeń i rozcieńczanie -woda wodociągowa,
 • Norma: PN-C-81906:2003,
 • gwarancja 12 miesięcy od daty produkcji,
 • opakowania: 1 l; 5 l.
 • gwarancja 12 miesięcy od daty produkcji.

Produkty wymagane

Produkty zalecane