Produkty

gaudios piryt
 • Opakowania 5 L
 • Wydajność ok. 4-5 m²/L

Cechy produktu:

Pliki do pobrania:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

PIRYT

FARBA PERŁOWA Z EFEKTAMI AKSAMITU LUB METALICZNYMI

PRZEZNACZENIE:
Farba perłowa zawierająca perłową mikę, dająca efekt aksamitnego sukna lub efekty metaliczne. Łatwa w aplikacji – nakładanie gąbką, wałkiem oraz modelowanie przy pomocy pacy weneckiej. Nadaje wnętrzu nowoczesny wygląd. Opalizuje na powierzchni ścian, łączy modernistyczny efektowny wygląd z elegancją. Proponowane zastosowanie: elementy ścian wkomponowane w architekturę wnętrza lub połączenie z innymi dekoracjami GAUDIOS. Barwa zależy od kąta padania światła. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz (po impregnacji). Przeznaczony do elewacji, sufitów, ścian wewnętrznych w obiektach mieszkalnych (pokoje, kuchnie, łazienki, korytarze, salony itp.) i użyteczności publicznej (urzędy, banki, baseny, biblioteki, sale konferencyjne itp.).

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I STOSOWANIE:
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być trwała, sucha, pozbawiona kurzu i zatłuszczeń. Świeże tynki cementowo-wapienne mogą być pokrywane po 3-4 tygodniach sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach. Podłoże surowe, o wyższej chłonności oraz w celu zabezpieczenia przed powstaniem „odparzeń”, należy zagruntować preparatem UNIMAX-PENE. Szczególnie podatne na „odparzenia” są miejsca szpachlowane, uzupełniane, surowe (nie gruntowane) oraz tzw. „głuche”. Stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku. Stare powłoki z farb emulsyjnych, słabo przylegające do podłoża usunąć, dobrze przylegające – przemyć wodą z dodatkiem detergentów i pozostawić do wyschnięcia.

NAKŁADANIE: Jako podkład należy użyć farbę PORCELAIN w odpowiednim kolorze, tak aby ściana była jednobarwna. Zaleca się nałożenie dwóch lub trzech warstw PIRYTU. Pierwszą warstwę nałożyć poprzez dwukrotne pomalowanie wałkiem malarskim, warstwa ostateczna nakładana jest pacą wenecką jedno- lub dwukrotnie. W przypadku pojawienia się nierówności (np. ślady wałka lub pędzla) należy przeszlifować powierzchnię papierem ściernym. Powierzchnia po każdej warstwie powinna być gładka, bez wad malarskich. PIRYT można łączyć z innymi materiałami dekoracyjnymi GAUDIOS po wykonaniu prób i zaakceptowaniu efektu. Można używać również innych narzędzi dekoratorskich, jak np. gąbki lub tkaniny. Inne efekty można uzyskać stosując różne kolory łącząc je przy pomocy pacy z jednoczesnym wygładzaniem powierzchni. Zazwyczaj wymagane są dwie warstwy. Piryt można podbarwiać pigmentami innych producentów (wykonać próby), stosowane na zewnątrz muszą być odporne na UV. Wyrób można rozcieńczać wodą w celu uzyskania efektu przetarcia. W takim wypadku podłoże powinno być zaimpregnowane IMPREDNA SIL (1:5). Rozcieńczony PIRYT może być nakładany wałkiem lub pędzlem w celu uzyskania efektu metalicznego. Bardzo dobre efekty dekoracyjne można uzyskać nakładając PIRYT na TRAVERTINO CALIZA lub DIOMINERAL CEMENTO.

IMPREGNOWANIE: W celu nadania odporności na zmywanie oraz czynniki atmosferyczne suchą powierzchnię farby (po minimum 24 godzinach schnięcia) zaimpregnować dwukrotnie preparatem IMPREGNA SIL rozcieńczonym wodą w proporcji 1:5, przy pomocy wałka, pędzla lub natrysku. Wewnątrz suchych pomieszczeń impregnowanie nie jest konieczne. Powyższa instrukcja stosowania produktu ma na celu zapoznanie wykonawcy z metodami aplikacji, jednak nie może zastąpić doświadczenia wyniesionego z uczestnictwa w szkoleniach instruktażowych. Wymagane jest stosowanie produktu zgodnie z kartą techniczną. Wykonanie podane na etykiecie jest jednym z rozwiązań aplikacyjnych.

UWAGI:
Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. W przypadku barwienia pigmentami należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości. Wyrób należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. Chronić przed mrozem i nadmiernym nasłonecznieniem. Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. Uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 7 dniach od zakończenia prac. W przypadku konieczności intensywniejszego wymieszania produktu o jasnej barwie zaleca się przełożenie go do białego wiadra. Czasami występujące ostre krawędzie na mieszadłach koszowych (szczególnie tych niższej jakości) mogą spowodować zdrapanie wiórów ze ścianek wiadra, które mogą być widoczne na gotowej powierzchni.

ZALECENIA BHP:
Przypadkowe spożycie: przepłukać jamę ustną i popić obficie wodą. Nie wywoływać wymiotów. Zasięgnąć pomocy lekarza. Wdychanie: wyprowadzić na świeże powietrze. Kontakt ze skórą: zmyć wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. W przypadku podrażnienia zgłosić się do lekarza. Kontakt z oczami: natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody przez kilka minut. Udać się do lekarza.

 • powłoka: satynowa opalizująca
 • dostępne kolory: S – Silver, G – Gold
 • nakładanie: wałek, paca, gąbka
 • wydajność: ok. 4-5 m²/L (wartość przybliżona, zależna od metody nakładania i wybranego wzoru)
 • przechowywać w temp.: 5÷25°C
 • stosować w temp. otoczenia i podłoża: 10÷25°C
 • czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia: 6-12 godz.
 • nanoszenie kolejnej warstwy: po minimum 6 godz. (warstwa musi być sucha, dopuszcza się suszenie ciepłym powietrzem w celu przyspieszenia schnięcia)
 • zalecana ilość warstw: 2-3
 • mycie narzędzi, przed całkowitym utwardzeniem: woda
 • kat. A/L/FW. Dopuszczalna zawartość LZO dla tej kategorii wynosi: 200 g/L. Farba zawiera < 200 g/L.
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji (umieszczonej na pokrywie)
 • opakowania: 5 L

PIRYT

Dobór kolorów według wzorników RAL i NCS

Nasze produkty są dostępne w kolorach według standardów RAL i NCS. Zalecamy wybór na podstawie tych wzorników.

Kolory na monitorze zawsze będą różniły się od rzeczywistych.

Produkty wymagane

Produkty zalecane

Może spodoba się również…