Produkty

gaudios piryt
 • Opakowania 3,75 l
 • Wydajność ok. 4-5 m²/l

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

PIRYT

Farba perłowa

Przeznaczenie:
Farba perłowa zawierająca perłową mikę, dająca efekt aksamitnego sukna lub efekty metaliczne. Łatwa w aplikacji – nakładanie i modelowanie przy pomocy pacy weneckiej. Nadaje wnętrzu nowoczesny wygląd. Opalizuje na powierzchni ścian, łączy modernistyczny efektowny wygląd z elegancją. Proponowane zastosowanie: elementy ścian wkomponowane w architekturę wnętrza lub połączenie z innymi dekoracjami GAUDIOS. Barwa zależy od kąta padania światła. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz (po impregnacji) oraz na posadzki w systemie GFS.
Przeznaczony do elewacji, sufitów, ścian wewnętrznych w obiektach mieszkalnych (pokoje, kuchnie, łazienki, korytarze, salony itp.) i użyteczności publicznej (urzędy, banki, baseny, biblioteki, sale konferencyjne itp.).

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być trwała, sucha, pozbawiona kurzu, rdzy i zatłuszczeń. Świeże tynki cementowo-wapienne mogą być pokrywane po 3-4 tygodniach sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach. Podłoże surowe, o wyższej chłonności oraz w celu zabezpieczenia przed powstaniem „odparzeń”, należy zagruntować preparatem UNIMAX-PENE. Szczególnie podatne na „odparzenia” są miejsca szpachlowane, uzupełniane, surowe (nie gruntowane) oraz tzw. „głuche”. Stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku. Stare powłoki z farb emulsyjnych, słabo przylegające do podłoża usunąć, dobrze przylegające – przemyć wodą z dodatkiem detergentów i pozostawić do wyschnięcia.
NAKŁADANIE. Jako podkład należy użyć farbę PORCELLO w odpowiednim kolorze, tak aby ściana była jednobarwna. Zaleca się nałożenie dwóch lub trzech warstw Pirytu. Pierwszą warstwę nałożyć poprzez dwukrotne pomalowanie wałkiem malarskim, warstwa ostateczna nakładana jest pacą wenecką jedno- lub dwukrotnie. W przypadku pojawienia się nierówności (np. ślady wałka lub pędzla) należy przeszlifować powierzchnię papierem ściernym. Powierzchnia po każdej warstwie powinna być gładka, bez wad malarskich. Piryt można łączyć z innymi materiałami dekoracyjnymi Gaudios po wykonaniu prób i zaakceptowaniu efektu. Można używać również innych narzędzi dekoratorskich, jak np. gąbki lub tkaniny. Inne efekty można uzyskać stosując różne kolory łącząc je przy pomocy pacy z jednoczesnym wygładzaniem powierzchni. Zazwyczaj wymagane są dwie warstwy. Piryt można podbarwiać pigmentami innych producentów (wykonać próby), stosowane na zewnątrz muszą być odporne na UV. Wyrób można rozcieńczać wodą w celu uzyskania efektu przetarcia. W takim wypadku podłoże powinno być zaimpregnowane Impregnasilem (1:5). Rozcieńczony Piryt może być nakładany wałkiem lub pędzlem w celu uzyskania efektu metalicznego. Bardzo dobre efekty dekoracyjne można uzyskać nakładając Piryt na TRAVERTINO CALIZA lub DIOMINERAL CEMENTO.
IMPREGNOWANIE: W celu nadania odporności na zmywanie oraz czynniki atmosferyczne suchą powierzchnię farby (po minimum 24 godzinach schnięcia) zaimpregnować preparatem IMPREGNASIL rozcieńczonym wodą w proporcji 1:5, przy pomocy wałka, pędzla lub natrysku. Wewnątrz suchych pomieszczeń impregnowanie nie jest konieczne.
Powyższa instrukcja stosowania produktu ma na celu zapoznanie wykonawcy z metodami aplikacji, jednak nie może zastąpić doświadczenia wyniesionego z uczestnictwa w szkoleniach instruktażowych. Wymagane jest stosowanie produktu zgodnie z kartą techniczną dostępną na stronie www.gaudios.pl lub dostarczoną przez producenta drogą e-mailową. Wykonanie podane na etykiecie jest jednym z rozwiązań aplikacyjnych.

UWAGI:
Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. W przypadku barwienia pigmentami należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości. Wyrób należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. Chronić przed mrozem i nadmiernym nasłonecznieniem. Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. Uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 7 dniach od zakończenia prac.

Zalecenia BHP:
Przypadkowe spożycie: przepłukać jamę ustną i popić obficie wodą. Nie wywoływać wymiotów. Zasięgnąć pomocy lekarza. Wdychanie: wyprowadzić na świeże powietrze. Kontakt ze skórą: zmyć wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. W przypadku podrażnienia zgłosić się do lekarza. Kontakt z oczami: natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody przez kilka minut. Udać się do lekarza.

 • wygląd powłoki: satynowy opalizujący,
 • dostępne kolory: S – silver, G – gold
 • nakładanie: paca wenecka, wałek,
 • wydajność:  ok. 4-5 m2/ L (wartość przybliżona, zależna od metody nakładania i wybranego wzoru),
 • przechowywać w temperaturze +5÷25°C,
 • stosować w temp. otoczenia i podłoża: +10÷25°C,
 • czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia: 6-12 godzin,
 • nanoszenie kolejnej warstwy: po minimum 6 godzinach (warstwa musi być sucha, dopuszcza się suszenie ciepłym powietrzem w celu przyspieszenia schnięcia),
 • zalecana ilość warstw: 2-3,
 • mycie narzędzi: przed całkowitym utwardzeniem – woda,
 • kat. A/l/FW. Dopuszczalna zawartość LZO dla tej kategorii wynosi 200 g /l. Farba zawiera < 200 g / l.
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu,
 • opakowania: 3,75 l.

Dobór kolorów według wzorników RAL i NCS

Nasze produkty są dostępne w kolorach według standardów RAL i NCS. Zalecamy wybór na podstawie tych wzorników.

Kolory na monitorze zawsze będą różniły się od rzeczywistych.

Produkty wymagane

Produkty zalecane

Możesz lubić także…