Produkty

gaudios pinotari
 • Opakowania 6 kg; 18 kg
 • Wydajność do 11 m²/l

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

PINOTARI

Akrylowo-krzemionkowa ziarnista (strukturalna) farba dekoracyjna

Przeznaczenie:
Farba dekoracyjna strukturalna, nadająca ścianom pomieszczeń głęboko matową i chropowatą powierzchnię. Prosta w aplikacji, daje wiele możliwości dekoracyjnych poprzez pomalowanie wałkiem malarskim lub modelowanie jej na ścianie gąbką lub pędzlem. Farba może być stosowana zarówno przez amatorów, jak i wyspecjalizowanych wykonawców, którzy potrafią wykonać niepowtarzalne efekty dekoracyjne łącząc ją z innymi farbami dekoracyjnymi, stosując przecierki oraz w nietypowy sposób modelując. Jako warstwę gruntującą należy zastosować farbę gładką w kolorze zbliżonym do farby PINOTARI ujednolicającą podłoże.
Przeznaczony do elewacji, sufitów, ścian wewnętrznych w obiektach mieszkalnych (pokoje, kuchnie, łazienki, korytarze, salony itp.) i użyteczności publicznej (urzędy, banki, baseny, biblioteki, sale konferencyjne itp.).

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być trwała, sucha, pozbawiona kurzu, rdzy i zatłuszczeń. Świeże tynki cementowo-wapienne mogą być pokrywane po 3-4 tygodniach sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach. Podłoże surowe, o wyższej chłonności należy zagruntować preparatem UNIMAX-PENE. Stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku. Stare powłoki z farb emulsyjnych, słabo przylegające do podłoża usunąć, dobrze przylegające – przemyć wodą z dodatkiem detergentów i pozostawić do wyschnięcia. Jako warstwę podkładową zastosować farbę PORCELLO w kolorze zbliżonym do farby PINOTARI.
NAKŁADANIE. Farba strukturalna jest wyrobem gotowym do użycia. Przed podjęciem decyzji o rozcieńczaniu, dokładnie wymieszać zawartość opakowania. Zalecane rozcieńczanie: do nakładania wałkiem i pędzlem – do 5%, do natrysku – 5-10%. Dolewając wodę należy wykonać próbne wymalowania. W przypadku malowania tapet z włókna szklanego, w zależności od ich struktury dopuszcza się rozcieńczenie farby wodą w ilości nie przekraczającej 10%. Przed malowaniem farbę ponownie wymieszać. Kolor uzyskany na bazach z różnych partii produkcyjnych wymieszać razem w większym pojemniku.
Nakładać jedną lub dwie warstwy pędzlem, wałkiem (naturalnym, sznurkowym o długości włosia 10-20 mm) lub natryskiem hydrodynamicznym (bezpowietrznym). Farby kolorowe wymagają dwukrotnego malowania. Kolejną warstwę nanosić po min. 2 godzinach. Narzędzia po pracy myć wodą.
IMPREGNOWANIE: W celu nadania odporności na zmywanie oraz czynniki atmosferyczne suchą powierzchnię farby (po minimum 24 godzinach schnięcia) zaimpregnować dwukrotnie preparatem IMPREGNASIL rozcieńczonym wodą w proporcji 1:5, przy pomocy wałka lub natrysku. Impregnowanie pędzlem może być utrudnione ze względu na strukturę produktu.
Powyższa instrukcja stosowania produktu ma na celu zapoznanie wykonawcy z metodami aplikacji, jednak nie może zastąpić doświadczenia wyniesionego z uczestnictwa w szkoleniach instruktażowych. Wymagane jest stosowanie produktu zgodnie z kartą techniczną dostępną na stronie www.gaudios.pl lub dostarczoną przez producenta drogą e-mailową. Wykonanie podane na etykiecie jest jednym z rozwiązań aplikacyjnych.

UWAGI:
Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. W przypadku barwienia pigmentami należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości. Wyrób należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi.
Chronić przed mrozem i nadmiernym nasłonecznieniem. Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. Produkt uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 28 dniach od zakończenia prac.

Zalecenia BHP:
Przypadkowe spożycie: przepłukać jamę ustną i popić obficie wodą. Nie wywoływać wymiotów. Zasięgnąć pomocy lekarza. Wdychanie: wyprowadzić na świeże powietrze. Kontakt ze skórą: zmyć wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. W przypadku podrażnienia zgłosić się do lekarza. Kontakt z oczami: natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody przez kilka minut. Udać się do lekarza.

 • wygląd powłoki: matowy, ziarnisty,
 • nakładanie: wałek, pędzel, natrysk,
 • wydajność:  do 11 m2/ kg (wartość przybliżona, zależna od metody nakładania i wybranego wzoru),
 • przechowywać w temperaturze +5÷25°C,
 • stosować w temp. otoczenia i podłoża: +10÷25°C,
 • czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia: 12 godzin,
 • nanoszenie kolejnej warstwy: po minimum 2 godzinach,
 • zalecana ilość warstw: 1-2,
 • mycie narzędzi: przed całkowitym utwardzeniem – woda,
 • kat. A/l/FW. Dopuszczalna zawartość LZO dla tej kategorii wynosi 200 g /l. Farba zawiera < 200 g / l.
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu,
 • opakowania: 6 kg; 18 kg.

Produkty wymagane

Produkty zalecane

Możesz lubić także…