Produkty

gaudios pinotari
 • Opakowania 6 kg; 18 kg
 • Wydajność do 5 m²/kg

Cechy produktu:

Pliki do pobrania:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

PINOTARI

FARBA DEKORACYJNA AKRYLOWO-KRZEMIONKOWA
ZIARNISTA/STRUKTURALNA

PRZEZNACZENIE:
Farba dekoracyjna strukturalna, nadająca ścianom pomieszczeń głęboko matową i chropowatą powierzchnię. Prosta w aplikacji, daje wiele możliwości dekoracyjnych poprzez pomalowanie wałkiem malarskim lub modelowanie jej na ścianie gąbką lub pędzlem. Farba może być stosowana zarówno przez amatorów, jak i wyspecjalizowanych wykonawców, którzy potrafią wykonać niepowtarzalne efekty dekoracyjne łącząc ją z innymi farbami dekoracyjnymi, stosując przecierki oraz nietypowy sposób modelowania. Jako warstwę gruntującą należy zastosować farbę gładką w kolorze zbliżonym do farby PINOTARI ujednolicającą podłoże. Przeznaczona do elewacji, sufitów, ścian wewnętrznych w obiektach mieszkalnych (pokoje, kuchnie, łazienki, korytarze, salony itp.) i użyteczności publicznej (urzędy, banki, baseny, biblioteki, sale konferencyjne itp.).

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I STOSOWANIE:
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być trwała, sucha, pozbawiona kurzu i zatłuszczeń. Świeże tynki cementowo-wapienne mogą być pokrywane po 3-4 tygodniach sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach. Podłoże surowe, o wyższej chłonności należy zagruntować preparatem UNIMAX-PENE. Stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku. Stare powłoki z farb emulsyjnych, słabo przylegające do podłoża usunąć, dobrze przylegające – przemyć wodą z dodatkiem detergentów i pozostawić do wyschnięcia. Jako warstwę podkładową zastosować farbę PORCELAIN w kolorze zbliżonym do farby PINOTARI.

NAKŁADANIE: Farba strukturalna jest wyrobem gotowym do użycia. Przed podjęciem decyzji o rozcieńczaniu, dokładnie wymieszać zawartość opakowania. Zalecane rozcieńczanie: do nakładania wałkiem i pędzlem do 5%, natryskiem 5-10%. Dolewając wodę należy wykonać próbne wymalowania. W przypadku malowania tapet z włókna szklanego, w zależności od ich struktury dopuszcza się rozcieńczenie farby wodą w ilości nie przekraczającej 10%. Przed malowaniem farbę ponownie wymieszać. Kolor uzyskany na bazach z różnych partii produkcyjnych wymieszać razem w większym pojemniku. Nakładać jedną lub dwie warstwy pędzlem, wałkiem (naturalnym, sznurkowym o długości włosia 10-20 mm) lub natryskiem hydrodynamicznym (bezpowietrznym). Farby kolorowe wymagają dwukrotnego malowania. Kolejną warstwę nanosić po min. 2 godzinach. Narzędzia po pracy myć wodą.

IMPREGNOWANIE: W celu nadania odporności na zmywanie oraz czynniki atmosferyczne suchą powierzchnię farby (po minimum 24 godzinach schnięcia) zaimpregnować dwukrotnie preparatem IMPREGNA SIL rozcieńczonym wodą w proporcji 1:5, przy pomocy wałka lub natrysku. Impregnowanie pędzlem może być utrudnione ze względu na strukturę produktu. Powyższa instrukcja stosowania produktu ma na celu zapoznanie wykonawcy z metodami aplikacji, jednak nie może zastąpić doświadczenia wyniesionego z uczestnictwa w szkoleniach instruktażowych. Wymagane jest stosowanie produktu zgodnie z kartą techniczną. Wykonanie podane na etykiecie jest jednym z rozwiązań aplikacyjnych.

UWAGI:
Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. W przypadku barwienia pigmentami należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości. Wyrób należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. Chronić przed mrozem i nadmiernym nasłonecznieniem. Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. Produkt uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 28 dniach od zakończenia prac.
W przypadku konieczności intensywniejszego wymieszania produktu o jasnej barwie zaleca się przełożenie go do białego wiadra. Czasami występujące ostre krawędzie na mieszadłach koszowych (szczególnie tych niższej jakości) mogą spowodować zdrapanie wiórów ze ścianek wiadra, które mogą być widoczne na gotowej powierzchni.

ZALECENIA BHP:
Przypadkowe spożycie: przepłukać jamę ustną i popić obficie wodą. Nie wywoływać wymiotów. Zasięgnąć pomocy lekarza. Wdychanie: wyprowadzić na świeże powietrze. Kontakt ze skórą: zmyć wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. W przypadku podrażnienia zgłosić się do lekarza. Kontakt z oczami: natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody przez kilka minut. Udać się do lekarza.

 • powłoka: matowa, ziarnista
 • nakładanie: wałek, pędzel, natrysk
 • wydajność: do 5 m²/kg (wartość przybliżona, zależna od metody nakładania i wybranego wzoru)
 • przechowywać w temp.: 5÷25°C
 • stosować w temp. otoczenia i podłoża: 10÷25°C
 • czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia: 12 godz.
 • nanoszenie kolejnej warstwy: po minimum 2 godz.
 • zalecana ilość warstw: 1-2
 • mycie narzędzi, przed całkowitym utwardzeniem: woda
 • kat. A/L/FW dopuszczalna zawartość LZO dla tej kategorii wynosi: 200 g/L. Farba zawiera < 200 g/L.
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji (umieszczonej na pokrywie)
 • opakowania: 6 kg; 18 kg

Produkty wymagane

Produkty zalecane

Może spodoba się również…