Produkty

gaudios pigmentherm
 • Opakowania 18 kg
 • Wydajność ok. 1,5 kg/m²

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

PIGMENTHERM

TYNK MARMUROWO – WAPIENNY
EFEKT IMITACJI STAREGO TYNKU
PRODUKT EKOLOGICZNY

PRZEZNACZENIE:
Tynk marmurowo-wapienny, pozwalający poprzez umiejętne nałożenie na tworzenie rozmaitych powłok dekoracyjnych zgodnie z życzeniem i fantazją wykonawcy. Łatwa w swej prostocie aplikacja pozwala każdemu własnoręczne na stworzenie dekoracji ściennej. Wysokojakościowy, gotowy do użycia, mocny tynk polimerowo-wapienny o bardzo wysokich parametrach wytrzymałościowych. Przeznaczony jako wyprawa do wnętrz i na zewnątrz (po impregnacji). Jako grunt zalecany jest ESGRUNT K. PIGMENTHERM można barwić na kolory pastelowe. Idealny produkt pod tzw. przecierki z wykorzystaniem barwionego impregnatu IMPREGNA SIL. Przeznaczony do elewacji, sufitów, ścian wewnętrznych w obiektach mieszkalnych (pokoje, kuchnie, łazienki, korytarze, salony itp.) i użyteczności publicznej (urzędy, banki, baseny, biblioteki, sale konferencyjne itp.).

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I STOSOWANIE:
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Powierzchnia przeznaczona do aplikacji powinna być trwała, sucha, pozbawiona kurzu i zatłuszczeń. Świeże tynki cementowo-wapienne mogą być pokrywane po 3-4 tygodniach sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach. Podłoże surowe, o wyższej chłonności oraz w celu zabezpieczenia przed powstaniem „odparzeń”, należy zagruntować preparatem UNIMAX-PENE. Szczególnie podatne na „odparzenia” są miejsca szpachlowane, uzupełniane, surowe (nie gruntowane) oraz tzw. „głuche”. Stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku. Stare powłoki z farb emulsyjnych, słabo przylegające do podłoża usunąć, dobrze przylegające – przemyć wodą z dodatkiem detergentów i pozostawić do wyschnięcia.

NAKŁADANIE: Metoda I – efekt starego tynku. Zagruntować podłoże podkładem ESGRUNT K. Nałożyć masę pacą wenecką. Wymodelować pacą lub dowolnym narzędziem. Następnie zaimpregnować preparatem IMPREGNA SIL rozcieńczonym w proporcji 1:5 z wodą – wałkiem, pędzlem lub natryskiem. Dodać płynny pigment do preparatu IMPREGNA SIL i rozcieńczyć go w stosunku 1:10 z wodą, przetrzeć gąbką nierównomiernie dwu- lub trzykrotnie. Metoda II – Regular: Zagruntować podłoże podkładem ESGRUNT K, a następnie nałożyć masę pacą wenecką. Wymodelować pacą lub wałkiem ze sztuczną gąbką lub przetrzeć „sztuczną trawą”.

IMPREGNOWANIE: W celu nadania odporności na zmywanie oraz czynniki atmosferyczne suchą powierzchnię tynku (po minimum 24 godzinach schnięcia) zaimpregnować preparatem IMPREGNA SIL rozcieńczonym wodą w proporcji 1:5, przy pomocy wałka lub natrysku. Impregnowanie pędzlem może być utrudnione ze względu na strukturę produktu. Powyższa instrukcja stosowania produktu ma na celu zapoznanie wykonawcy z metodami aplikacji, jednak nie może zastąpić doświadczenia wyniesionego z uczestnictwa w szkoleniach instruktażowych. Wymagane jest stosowanie produktu zgodnie z kartą techniczną. Wykonanie podane na etykiecie jest jednym z rozwiązań aplikacyjnych.

UWAGI:
Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. W przypadku barwienia pigmentami należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości. Wyrób należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. Chronić przed mrozem i nadmiernym nasłonecznieniem. Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. Produkt uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 28 dniach od zakończenia prac. W przypadku konieczności intensywniejszego wymieszania produktu o jasnej barwie zaleca się przełożenie go do białego wiadra. Czasami występujące ostre krawędzie na mieszadłach koszowych (szczególnie tych niższej jakości) mogą spowodować zdrapanie wiórów ze ścianek wiadra, które mogą być widoczne na gotowej powierzchni.

ZALECENIA BHP:
Przypadkowe spożycie: przepłukać jamę ustną i popić obficie wodą. Nie wywoływać wymiotów. Zasięgnąć pomocy lekarza. Wdychanie: wyprowadzić na świeże powietrze. Kontakt ze skórą: zmyć wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. W przypadku podrażnienia zgłosić się do lekarza. Kontakt z oczami: natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody przez kilka minut. Udać się do lekarza. Zawiera: wodorotlenek wapnia (wapno hydratyzowane) CAS 1305-62-0.

 • powłoka: imitacja starego tynku
 • nakładanie: pędzel, natrysk, paca
 • wydajność: ok. 1,5 kg/m² (wartość przybliżona, zależna od metody nakładania i wybranego wzoru)
 • przechowywać w temp.: 5÷25°C
 • stosować w temp. otoczenia i podłoża: 10÷25°C
 • czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia: 12 godz.
 • nanoszenie kolejnej warstwy: po minimum 12 godz.
 • zalecana ilość warstw: 1
 • mycie narzędzi, przed całkowitym utwardzeniem: woda
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji (umieszczonej na pokrywie)
 • opakowania: 18 kg

PIGMENTHERM

Produkty zalecane

Może spodoba się również…