Produkty

gaudios pigmentherm
 • Opakowania 18 kg
 • Wydajność ok. 5 m²/kg

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

PIGMENTHERM

TYNK MARMUROWO – WAPIENNY.

Przeznaczenie:
Tynk marmurowo-wapienny, pozwalający poprzez umiejętne nałożenie na tworzenie rozmaitych powłok dekoracyjnych zgodnie z życzeniem i fantazją wykonawcy. Łatwa w swej prostocie aplikacja pozwala każdemu kto ma polot i fantazję na własnoręczne stworzenie dekoracji ściennej. Wysokojakościowy, mocny tynk polimerowo-wapienny o bardzo wysokich parametrach wytrzymałościowych. Przeznaczony jako wyprawa do wnętrz i na zewnątrz, w postaci masy gotowej do użycia. Jako grunt zalecany jest Esgrunt K. PIGMENTHERM można barwić na kolory pastelowe. Idealny produkt pod tzw. przecierki z wykorzystaniem barwionego impregnatu Impregnasil.
Przeznaczony do elewacji, sufitów, ścian wewnętrznych w obiektach mieszkalnych (pokoje, kuchnie, łazienki, korytarze, salony itp.) i użyteczności publicznej (urzędy, banki, baseny, biblioteki, sale konferencyjne itp.).

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Powierzchnia przeznaczona do tynkowania powinna być trwała, sucha, pozbawiona kurzu, rdzy i zatłuszczeń. Świeże tynki cementowo-wapienne mogą być pokrywane po 3-4 tygodniach sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach. Podłoże surowe, o wyższej chłonności oraz w celu zabezpieczenia przed powstaniem „odparzeń”, należy zagruntować preparatem UNIMAX-PENE. Szczególnie podatne na „odparzenia” są miejsca szpachlowane, uzupełniane, surowe (nie gruntowane) oraz tzw. „głuche”. Stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku. Stare powłoki z farb emulsyjnych, słabo przylegające do podłoża usunąć, dobrze przylegające – przemyć wodą z dodatkiem detergentów i pozostawić do wyschnięcia.
NAKŁADANIE: Metoda I – efekt starego tynku. Zagruntować podłoże podkładem Esgrunt K. Nałożyć masę pacą wenecką. Wymodelować pacą lub dowolnym narzędziem. Następnie zaimpregnować preparatem Impregnasil rozcieńczonym w proporcji 1:5 z wodą wałkiem, pędzlem lub natryskiem. Dodać płynny pigment do preparatu Impregnasil i rozcieńczyć go w stosunku 1:10 z wodą, przetrzeć gąbką nierównomiernie dwu- lub trzykrotnie. Metoda II – Regular: Zagruntować podłoże podkładem Esgrunt K, a następnie nałożyć masę pacą wenecką. Wymodelować pacą lub wałkiem ze sztuczną gąbką lub przetrzeć „sztuczną trawą”.
IMPREGNOWANIE: W celu nadania odporności na zmywanie oraz czynniki atmosferyczne suchą powierzchnię tynku (po minimum 24 godzinach schnięcia) zaimpregnować preparatem IMPREGNASIL rozcieńczonym wodą w proporcji 1:5, przy pomocy wałka lub natrysku. Impregnowanie pędzlem może być utrudnione ze względu na strukturę produktu.
Powyższa instrukcja stosowania produktu ma na celu zapoznanie wykonawcy z metodami aplikacji, jednak nie może zastąpić doświadczenia wyniesionego z uczestnictwa w szkoleniach instruktażowych. Wymagane jest stosowanie produktu zgodnie z kartą techniczną dostępną na stronie www.gaudios.pl lub dostarczoną przez producenta drogą e-mailową. Wykonanie podane na etykiecie jest jednym z rozwiązań aplikacyjnych.

UWAGI:
Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. W przypadku barwienia pigmentami należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości. Wyrób należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi.
Chronić przed mrozem i nadmiernym nasłonecznieniem. Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. Produkt uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 28 dniach od zakończenia prac.

Zalecenia BHP:
Przypadkowe spożycie: przepłukać jamę ustną i popić obficie wodą. Nie wywoływać wymiotów. Zasięgnąć pomocy lekarza. Wdychanie: wyprowadzić na świeże powietrze. Kontakt ze skórą: zmyć wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. W przypadku podrażnienia zgłosić się do lekarza. Kontakt z oczami: natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody przez kilka minut. Udać się do lekarza. Zawiera: wodorotlenek wapnia (wapno hydratyzowane) CAS 1305-62-0.

 • powłoka: imitacja starego tynku
 • nakładanie: paca wenecka
 • wydajność: ok. 5 m2/kg; (wartość przybliżona, zależna od metody nakładania i wybranego wzoru)
 • przechowywać w temperaturze: +5÷25°C
 • stosować w temp. otoczenia i podłoża: +10÷25°C
 • czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia: 12 godz.
 • nanoszenie kolejnej warstwy: po minimum 12 godz.
 • zalecana ilość warstw: 1
 • mycie narzędzi: przed całkowitym utwardzeniem- woda
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu
 • opakowania: 18 kg

PIGMENTHERM

Produkty zalecane

Może spodoba się również…