Produkty

Kwarcyt
 • Opakowania 4 kg; 7 kg; 14 kg
 • Wydajność 5-7 m2/kg
 • Atesty NIZP-PZH
 • Norma PN-C-81906:2003

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR HK/B/0168/01/2016

Ważny do: 12.04.2021 r.

Kwarcyt T-33

Farba podkładowa z piaskiem kwarcowym.

Przeznaczenie:
Wodorozcieńczalna farba przeznaczona do pokrywania powierzchni budowlanych wewnątrz pomieszczeń, jak również narażonych na niszczące działanie czynników atmosferycznych na zewnątrz. Zalecana jest do stosowania pod tynki akrylowe i silikonowe, płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Może być stosowana na różnorodne materiały budowlane, jak: tynki akrylowe i mineralne, beton, cegły, gips, płyty kartonowo-gipsowe. Prawidłowo zastosowany powoduje podwyższenie przyczepności, wzmocnienie nośności, ujednolicenie chłonności i spójności podłoża, jednocześnie nie utrudniając procesu tzw. „oddychania ścian”. Zawiera wodną dyspersję polimeru akrylowego, wypełniacze mineralne, kruszywo kwarcowe, środki pomocnicze i modyfikujące.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
Wyrób jest farbą gotową do użycia, jedynie w przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody wodociągowej. W żadnym wypadku nie wolno dodawać kredy, wapna oraz suchych farb klejowych.
Powierzchnię przeznaczoną do gruntowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płaty farby, pył, glony i porosty, odtłuścić. Świeży tynk cementowo-wapienny można malować nie wcześniej niż 4 tygodnie po nałożeniu. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Ubytki i spękania uzupełnić szpachlówką akrylową, większe wewnątrz – gipsem, na zewnątrz – zaprawą cementową. Niespójne lub chłonne podłoże należy zagruntować preparatem SIL-GRUNT.

Przed malowaniem zawartość opakowania dokładnie wymieszać. Po dłuższym magazynowaniu na dnie wiadra może pojawić się osad kryształów kwarcu, który nie stanowi wady produktu. Po dokładnym wymieszaniu zawartości opakowania wyrób nadaje się do użycia. Nakładać równomiernie wałkiem, pędzlem lub szczotką.

Uwagi:
Niedopuszczalne jest prowadzenie prac na elewacjach w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy dużym nasłonecznieniu elewacji bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych. Świeżo wykonane powłoki należy chronić przed deszczem, mrozem i zbyt szybkim wysychaniem.

 • wygląd: biała średnio lepka ciecz,
 • malować wałkiem, pędzlem lub szczotką,
 • stosować i przechowywać w temp. nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż 35°C,
 • czas schnięcia: ok. 3-4 godz.
 • możliwość wykonywania wyprawy tynkarskiej: po 24 godz. od nałożenia gruntu,
 • zalecana ilość warstw: 1, w szczególnych przypadkach 2
 • wydajność: 5-7 m2/kg,
 • gęstość: ok. 1,4 g/cm3,
 • wartość pH: 8,0-9,0,
 • mycie urządzeń i rozcieńczanie – woda wodociągowa,
 • nie utrudnia procesu „oddychania” ścian,
 • posiada Atest Higieniczny NIZP-PZH,
 • gwarancja 12 miesięcy od daty produkcji,
 • opakowania: 1,4 kg; 4 kg; 7 kg; 14 kg.