Produkty

kwarcyt sk
 • Opakowania 14 kg
 • Wydajność 5-7 m²/kg

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

Kwarcyt SK

SILIKATOWO-KWARCOWY PREPARAT GRUNTUJĄCY DO TYNKÓW

Przeznaczenie:
Produkt przeznaczony do pokrywania powierzchni budowlanych wewnątrz pomieszczeń, jak również narażonych na niszczące działanie czynników atmosferycznych na zewnątrz. Zalecany do stosowania pod tynki silikatowe. Może być stosowany na różnorodne podłoża mineralne: tynki cementowo – wapienne, beton, cegły. Prawidłowo zastosowany powoduje podwyższenie przyczepności, wzmocnienie nośności, ujednolicenie chłonności i spójności podłoża.
Zawiera wodną dyspersję polimeru, wypełniacze mineralne, kruszywo kwarcowe, środki pomocnicze i modyfikujące.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
Produkt gotowy do użycia, jedynie w przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody wodociągowej. W żadnym wypadku nie wolno dodawać kredy, wapna oraz innych podobnych materiałów.
Powierzchnię przeznaczoną do gruntowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płaty farby, pył, glony i porosty, odtłuścić. Świeży tynk cementowo – wapienny można malować nie wcześniej niż 3-4 tygodnie po nałożeniu.
Powierzchnie gładkie zmatowić. Ubytki i spękania uzupełnić zaprawą cementową. Niespójne lub chłonne podłoże należy zagruntować preparatem GRUNDER SK firmy Pigment.
Przed malowaniem zawartość opakowania dokładnie wymieszać. Po dłuższym magazynowaniu na dnie wiadra może pojawić się osad kryształów kwarcu, który nie stanowi wady produktu. Po dokładnym wymieszaniu zawartości opakowania produkt nadaje się do użycia. Nakładać równomiernie wałkiem, pędzlem lub natryskiem.

Uwagi
Niedopuszczalne jest prowadzenie prac na elewacjach w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy dużym nasłonecznieniu elewacji bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych. Świeżo wykonane powłoki należy chronić przed deszczem, mrozem i zbyt szybkim wysychaniem.
Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. Produkt przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. W czasie prac stosować środki ochrony osobistej (maski, gogle, rękawice). Pomieszczenia przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć dużą ilością wody. W razie podrażnienia lub połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.

 • malować: wałkiem, pędzlem
 • stosować i przechowywać w temp.: nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż 25°C
 • czas schnięcia: ok. 3-4 godz.
 • możliwość wykonywania wyprawy tynkarskiej: po 24 godz. od nałożenia gruntu
 • zalecana ilość warstw: 1, w szczególnych przypadkach: 2
 • wydajność: 5-7 m2/kg
 • gęstość: ok. 1,5 g/cm3
 • mycie urządzeń i rozcieńczanie: woda
 • kat. A/g/FW, dopuszczalna zawartość LZO dla tej kategorii wynosi 30 g/l. Farba zawiera < 30 g/l
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji
 • opakowania: 14 kg

Dobór kolorów według wzorników RAL i NCS

Nasze produkty są dostępne w kolorach według standardów RAL i NCS. Zalecamy wybór na podstawie tych wzorników.

Kolory na monitorze zawsze będą różniły się od rzeczywistych.

Produkty wymagane

Produkty zalecane