Produkty

gaudios gneys
 • Opakowania 6 kg; 18 kg
 • Wydajność ok. 0,75-1,0 m²/kg

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

GNEYS

Tynk krzemianowo-krzemionkowy

Przeznaczenie:
Tynk na bazie składu strukturalnego gnejsu. Dodatkiem są mikrokrystaliczne sferyczne kwarce. Tynk o składzie mineralnym i efekcie naturalnej skały metamorficznej z ukierunkowaną tekstura lub układana w formie łupka. Minerały zawarte w tym produkcie dają efekt głębokiego matu i połyskiwania w świetle dziennym. Głównie polecany w kolorach naturalnego gnejsu: GRAFITE BLACK. Zalecany do wnętrz bardzo eleganckich, podkreślających ich charakter swym niezwykle efektownym, delikatnie satynowym wyglądem. Przeznaczony jako wyprawa do wnętrz i na zewnątrz, w postaci gotowej masy.
Przeznaczony do elewacji, sufitów, posadzek w systemie GFS, ścian wewnętrznych w obiektach mieszkalnych (pokoje, kuchnie, łazienki, korytarze, salony itp.) i użyteczności publicznej (urzędy, banki, baseny, biblioteki, sale konferencyjne itp.).

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA. Powierzchnia przeznaczona do tynkowania powinna być trwała, sucha, pozbawiona kurzu, rdzy i zatłuszczeń. Świeże tynki cementowo-wapienne mogą być pokrywane po 3-4 tygodniach sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach. Podłoże surowe, o wyższej chłonności oraz w celu zabezpieczenia przed powstaniem „odparzeń”, należy zagruntować preparatem UNIMAX-PENE. Szczególnie podatne na „odparzenia” są miejsca szpachlowane, uzupełniane, surowe (nie gruntowane) oraz tzw. „głuche”. Stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku. Stare powłoki z farb emulsyjnych, słabo przylegające do podłoża usunąć, dobrze przylegające – przemyć wodą z dodatkiem detergentów i pozostawić do wyschnięcia.
NAKŁADANIE. EFEKT ŁUPKA. Zagruntować podłoże preparatem Esgrunt K w kolorze zbliżonym od masy. Nałożyć masę pacą wenecką na gładko. Następnie nałożyć krótkimi ruchami w formie podłużnych plam, wymodelować drugą warstwę również tą samą pacą, wykonać to po wyschnięciu pierwszej warstwy. Po impregnacji gładzić pacą wenecką.
EFEKT GNEJSU. Zagruntować podłoże preparatem Esgrunt K w kolorze zbliżonym do masy. Nałożyć masę pacą wenecką na gładko. Następnie nałożyć długimi wąskimi ruchami w formie podłużnych pasów jednocześnie wcierając je, wykonać to po wyschnięciu pierwszej warstwy. Impregnować preparatem Impregnasil w rozcieńczeniu 1 :5.
IMPREGNOWANIE: W celu nadania odporności na zmywanie oraz czynniki atmosferyczne suchą powierzchnię tynku (po minimum 24 godzinach schnięcia) zaimpregnować preparatem IMPREGNASIL rozcieńczonym wodą w proporcji 1:5, przy pomocy wałka lub natrysku. Impregnowanie pędzlem może być utrudnione ze względu na strukturę produktu.
Powyższa instrukcja stosowania produktu ma na celu zapoznanie wykonawcy z metodami aplikacji, jednak nie może zastąpić doświadczenia wyniesionego z uczestnictwa w szkoleniach instruktażowych. Wymagane jest stosowanie produktu zgodnie z kartą techniczną dostępną na stronie www.gaudios.pl lub dostarczoną przez producenta drogą e-mailową. Wykonanie podane na etykiecie jest jednym z rozwiązań aplikacyjnych.

UWAGI:
Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. W przypadku barwienia pigmentami należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości. Wyrób należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi.
Chronić przed mrozem i nadmiernym nasłonecznieniem. Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. Produkt uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 28 dniach od zakończenia prac.

Zalecenia BHP:
Przypadkowe spożycie: przepłukać jamę ustną i popić obficie wodą. Nie wywoływać wymiotów. Zasięgnąć pomocy lekarza. Wdychanie: wyprowadzić na świeże powietrze. Kontakt ze skórą: zmyć wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. W przypadku podrażnienia zgłosić się do lekarza. Kontakt z oczami: natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody przez kilka minut. Udać się do lekarza.

 • nakładanie: paca wenecka,
 • wydajność:  ok. 0,75-1,0 m2/ kg (wartość przybliżona, zależna od metody nakładania i wybranego wzoru),
 • przechowywać w temperaturze +5÷25°C,
 • stosować w temp. otoczenia i podłoża: +10÷25°C,
 • czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia: 12 godzin,
 • nanoszenie kolejnej warstwy: po minimum 12 godzinach,
 • zalecana ilość warstw: 2,
 • mycie narzędzi: przed całkowitym utwardzeniem – woda,
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu
 • opakowania: 6 kg; 18 kg.

Produkty zalecane