Produkty

gaudios
 • Opakowania 1 L; 5 L
 • Wydajność do 50 m²/L
 • Norma PN-C-81906:2003

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

IMPREGNA SIL

IMPREGNAT SILIKONOWY DO DEKORACJI

PRZEZNACZENIE:
Impregnat jest mieszaniną emulsji modyfikowanych polisiloksanów i dyspersji polimerów przeznaczoną do ochrony powierzchni budowlanych wewnątrz i na zewnątrz przed wilgocią i wodą oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i zabrudzeniami. W szczególności: tynków mineralnych i polimerowych, piaskowca, wapienia, cegieł, betonu, tzw. dekoracji wapiennych, i podobnych powierzchni. Został opracowany z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska: oparty jest na wodzie, nie zawiera rozpuszczalników organicznych ani szkodliwych dla środowiska plastyfikatorów i detergentów. Poza zaletami ochronnymi posiada również dodatkowo walory estetyczne, uwydatniając naturalne barwy podłoża. Użyty do impregnacji podłoża na długi czas ogranicza wnikanie wody deszczowej w ściany fasad, nie utrudniając usuwania wilgoci z ich wnętrza (wysoka paro-przepuszczalność). Charakteryzuje się:

 • głębokim wnikaniem w różnorodne materiały porowate
 • intensywną hydrofobizacją podłoża (efekt „kroplenia”, „perlenia”)
 • wysoką zdolnością ograniczania podsiąkania kapilarnego wody
 • bardzo dobrą przenikalnością pary wodnej (niskim oporem dyfuzyjnym)
 • nieznacznymi zmianami w naturalnej porowatości materiału impregnowanego
 • ograniczaniem rozwoju pleśni i glonów
 • zapobieganiem powstawania wykwitów i zacieków

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I STOSOWANIE:
Preparat w postaci koncentratu przed użyciem należy go rozcieńczyć.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Powierzchnia musi być sucha. W przypadku powierzchni pionowych i o dużym nachyleniu – po deszczu należy odczekać co najmniej 24 godziny, a po czyszczeniu wodą pod ciśnieniem należy odczekać 3 dni. Powierzchnię przeznaczoną do impregnowania należy dokładnie oczyścić, usunąć zatłuszczenia, zacieki, piasek i inne osypujące się i pokruszone fragmenty. Do czyszczenia nie stosować kwaśnych, alkalicznych ani kationowych detergentów.

NAKŁADANIE: Nakładać płaskim pędzlem, wałkiem lub natryskiem bezpowietrznym (hydrodynamicznym). Niezależnie od zastosowanej metody ilość impregnatu powinna zostać użyta aż do nasycenia powierzchni. Unikać nadmiaru. Nie dopuszczać do pojawienia się wybłyszczenia. Optymalną wodoodporność uzyskuje się tylko po nałożeniu odpowiedniej ilości impregnatu. Do czasu wyschnięcia chronić przed deszczem.

UWAGI:
Ze względu na różnorodną chłonność materiałów należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej powierzchni.
Nie stosować na podłoża o niskiej chłonności (np. marmur, granit). Nie nadaje się do gruntowania pod farby, tynki itp. materiały z powodu tworzenia na powierzchni powłoki hydrofobowej o silnych właściwościach antyadhezyjnych. Przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Po rozcieńczeniu nie powinien być przechowywany dłużej niż 2-3 dni. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je dużą ilością wody. W razie podrażnienia oczu lub połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę. Nie mieszać z innymi produktami.

 • postać: mlecznobiała, nisko-lepka ciecz
 • nakładanie: wałek, pędzel, natrysk
 • stosować i przechowywać w temp.: 5÷30°C
 • czas schnięcia: ok. 2 godz. w temp. 20°C, (zależny od podłoża i warunków otoczenia)
 • zalecana ilość warstw: 1-3
 • zalecane rozcieńczanie: 1:4 do 1:6, w szczególnych przypadkach może być konieczne większe rozcieńczenie
 • wydajność: przy rozcieńczeniu 1:1 do 20 m² /L; przy rozcieńczeniu 1:5 do 50 m² /L, (zależnie od chłonności powierzchni impregnowanej)
 • gęstość wg PN-82/C-81551: ok. 1,0 g/cm³
 • wartość pH : 8÷9
 • mycie narzędzi: woda
 • Norma: PN-C-81906:2003
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji
 • opakowania: 1 L; 5 L

Dobór kolorów według wzorników RAL i NCS

Nasze produkty są dostępne w kolorach według standardów RAL i NCS. Zalecamy wybór na podstawie tych wzorników.

Kolory na monitorze zawsze będą różniły się od rzeczywistych.

Produkty wymagane

Produkty zalecane