Produkty

pigment
 • Opakowania 25 kg
 • Wydajność 1,7 kg/m2 na 1 mm grubości
 • Norma PN-EN 13813

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

GAUDIOS FLORDEX H

Samopoziomująca Cienkowarstwowa Masa Przemysłowa

Przeznaczenie:
FLORDEX H jest to fabrycznie przygotowany produkt na bazie szybkowiążących cementów, wyselekcjonowanych kruszyw kwarcowych, wypełniaczy oraz domieszek zapewniających optymalny proces rozlewania i wysoką wytrzymałość końcową. W efekcie otrzymuje się posadzkę trwałą, gładką, niepylącą, o wysokiej odporności mechanicznej zwłaszcza na ruch kołowy.
Służy do wykonywania cienkowarstwowych posadzek przemysłowych w grubościach od minimum 2-4 mm do maksymalnie 15-18 mm. Polecany do wykonywania nowych posadzek oraz napraw i renowacji posadzek betonowych w garażach, halach, pomieszczeniach magazynowych i produkcyjnych szczególnie tam, gdzie panują suche warunki pracy. Zalecany jest jako szybkosprawny i wytrzymały podkład wyrównujący pod posadzki żywiczne i wykładziny.

Zalety:

 • Uzyskanie gładkiej, jednolitej, niepylącej, twardej posadzki, wytrzymującej ruch ciężki
 • Uzyskanie posadzki łatwej w utrzymaniu czystości
 • Szybkie uzyskanie akceptowalnego poziomu wilgotności dla posadzek żywicznych i wykładzin (4%)
 • Szybka możliwość obciążenia ruchem pieszym (po ok. 6 godzinach)
 • Układanie ręczne lub za pomocą agregatu
 • Posadzka o niezauważalnym skurczu, quasi elastyczna
 • Uzyskanie mocnego i trwałego połączenia z płyta betonową
 • Prosty w zastosowaniu, dostarczany w optymalnych opakowaniach po 25 kg.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
Podłoże powinno być czyste, wolne od mleczka cementowego oraz niezwiązanych kawałków betonu, pyłu i innych zanieczyszczeń szczególnie o charakterze tłustym. Należy stosować mechaniczne sposoby przygotowania podłoża gwarantujące jego oczyszczenie i otwarcie. Wytrzymałość na odrywanie podłoża powinna wynosić 1,5 MPa. Podłoże należy dokładnie odkurzyć. Wszystkie czynności przygotowawcze należy wykonywać na sucho bez zwilżania betonu wodą. Na tak przygotowane podłoże należy wykonać aplikację podkładu UNIMAX-FLOOR bez rozcieńczania.
PRZYGOTOWANIE MIESZANKI. FLORDEX H należy zmieszać z wodą w stosunku 4,5 – 5,0 l wody na worek. Raz ustaloną proporcję wody należy utrzymać do końca prac. Mieszanie można wykonywać w agregatach z możliwością dokładnej regulacji podawanej wody. W przypadku mieszania za pomocą mieszadła wymuszonego (np. wiertarki wolnoobrotowej) czas mieszania wynosi 2 – 3 min. Po wymieszaniu masę należy odstawić na 5 min. i przemieszać ponownie bezpośrednio przed wylaniem. Zaleca się mieszanie na niższych obrotach bez dodatkowych ruchów mieszadła w pionie powodujących nadmierne napowietrzenie materiału. Przed rozlaniem materiału należy sprawdzić konsystencję masy przy użyciu pierścienia wzorcowego. Rozlewność powinna mieścić się w granicach 230 – 250 mm.
UKŁADANIE przygotowanej masy FLORDEX H wykonuje się za pomocą grabi z regulowaną grubością lub za pomocą pac przeznaczonych do układania posadzek samopoziomujących. W celu odpowietrzenia ułożonej posadzki, bezpośrednio po jej rozciągnięciu, należy używać wałków kolczastych o ostrych końcach. Posadzkę wałkuje się na krzyż spokojnym jednostajnym ruchem do momentu zauważenia zmniejszonej rozlewności. Dolewanie kolejnych porcji materiału należy wykonywać w czasie nie dłuższym niż 10 minut od wylania wcześniejszej porcji materiału.
Wszystkie dylatacje należy przenieść na wykonaną posadzkę. Prace należy prowadzić w suchych warunkach przy temperaturze podłoża i powietrza w granicach od 10°C do 25°C. W pomieszczeniach nie może panować przeciąg. Pielęgnacja nie jest wymagana, zaleca się jednak ochronę przez 24 godziny w przypadku silnego punktowego nasłonecznienia oraz przed przeciągiem. Nakładanie wybranych żywic oraz wykładzin można rozpocząć po upływie 12 godzin.

Pielęgnacja i eksploatacja
Posadzka nie wymaga pielęgnacji, należy ją chronić w szczególnych sytuacjach np.: mocne nasłonecznienie, przeciągi. Lekki ruch pieszy jest możliwy po 6 godz. od wylania posadzki. Użytkowanie techniczne posadzki powinno być ograniczone przez 12 – 24 godz. w celu ochrony przed uszkodzeniem powierzchni. Normalny ruch pieszy i wykonywanie dylatacji jest dopuszczalne po 24 – 48 godz. Posadzka może być w pełni obciążana i użytkowana po 7 dniach od wylania. Niska temperatura i wysoka wilgotność podczas układania i dojrzewania wpływa na wydłużenie podanych czasów.
Zasady mycia i czyszczenia przemysłowej posadzki samopoziomującej FLORDEX H – należy postępować zgodnie z instrukcją mycia i czyszczenia posadzek samopoziomujących dostępną u producenta. Pierwsze mycie posadzki może nastąpić po minimum dwóch tygodniach od wykonania z zastosowaniem środków przeznaczonych do mycia posadzek mineralnych za pomocą maszyn do tego przeznaczonych. Niedopuszczalne jest stosowanie środków myjących o kwaśnym odczynie oraz myjek ciśnieniowych.

Zalecenia BHP:
FLORDEX H zawiera cement portlandzki, który w kontakcie z wodą powoduje powstanie czynników silnie zasadowych, mogących powodować oparzenia, podrażnienia i wysypkę. Należy nosić odpowiednie ubranie, rękawice i okulary ochronne. W przypadku kontaktu ze skórą trzeba ją natychmiast wymyć czystą wodą. W przypadku kontaktu z oczami należy je dokładnie przepłukać dużą ilością czystej wody i zwrócić się o pomoc lekarską.

 • nakładanie: grabie i pace do posadzek, wałki odpowietrzające (z kolcami),
 • kolor: beżowy,
 • zużycie: 1,7 kg / m2 na 1 mm grubości,
 • wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu: > 20 MPa,
 • wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: > 30 MPa,
 • wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: > 7 MPa,
 • skurcz po 28 dniach: 0,05 %,
 • przyczepność do podłoża: > 1,5 MPa,
 • mieszanie: 4,5 – 5 litrów wody na 25 kg,
 • stosować w temp. otoczenia i podłoża: +10÷25°C,
 • obciążenie lekkim ruchem pieszym: minimum po 6 godzinach w normalnych warunkach dla zużycia 10 kg/m2,
 • obciążenie pełne: po upływie minimum 7 dni,
 • norma: PN-EN 13813,
 • mycie narzędzi: przed całkowitym utwardzeniem – woda,
 • przechowywanie: 6 miesięcy od daty produkcji, w suchych i chłodnych pomieszczeniach,
 • opakowania: worki 25 kg.

Produkty wymagane

Produkty zalecane