Produkty

Farba na plamy i zacieki
 • Opakowania 0,5 L; 1 L; 5 L
 • Wydajność 8-10 m²/L
 • Atesty NIZP-PZH
 • Norma PN-C-81906:2003

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR HK/B/0347/02/2016

Ważny do: 15.07.2026 r.

FARBA NA PLAMY I ZACIEKI

FARBA IZOLUJĄCA PLAMY I ZABRUDZENIA

PRZEZNACZENIE:
Wodorozcieńczalna farba przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i obiektów użyteczności publicznej. Zastosowana technologia kdACRTM powoduje, że farba izoluje plamy i zabrudzenia, przechwytując barwne składniki zanieczyszczeń. Zalecana szczególnie do zamalowywania plam po zaciekach wodnych, sadzy, nikotynie. Może być stosowana na różnorodnych materiałach budowlanych, takich jak: tynki mineralne (gipsowe, cementowe, cementowo – wapienne) i polimerowe (np. akrylowe), cegły, beton, płyty gipsowo-kartonowe. Daje jednorodną, powłokę.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I STOSOWANIE:
Farba gotowa do użycia, jedynie w przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody. W żadnym wypadku nie dodawać kredy, wapna, żadnych innych farb ani preparatów gruntujących. Powierzchnię przeznaczoną do izolowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płaty farby, odtłuścić. Plamy po zaciekach wodnych osuszyć. Miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią, oczyścić mechanicznie i pokryć preparatem grzybobójczym GRZYBOSTOP firmy Pigment. Przed likwidacją plam usunąć przyczynę zacieków (przeciekające rynny, rury, dachy).
Stare powłoki farb klejowych i wapiennych należy bezwzględnie usunąć. Świeże tynki cementowo – wapienne można malować dopiero po 3-4 tygodniach od nałożenia. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Ubytki i spękania uzupełnić szpachlówką akrylową BIEL-PUTZ lub FILLER firmy Pigment, większe ubytki – gipsem. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać.

UWAGI:
NIE MIESZAĆ Z INNYMI FARBAMI ANI Z ŻADNYMI PREPARATAMI DO GRUNTOWANIA!
Farbę należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je dużą ilością wody. W razie podrażnienia oczu lub połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.

 • malować: wałkiem, pędzlem lub natryskiem
 • stosować i przechowywać w temp.: +5÷30°C
 • czas schnięcia: ok. 3 godz. w temp. 20°C, (zależny od podłoża i warunków otoczenia)
 • nakładanie następnych warstw: po 3 godz.
 • zalecana ilość warstw: 1, w szczególnych przypadkach: 2
 • wydajność: 8-10 m2/l
 • gęstość wg PN-82/C-81551: ok. 1,58 g/cm3
 • wartość pH: 8÷9
 • mycie narzędzi i rozcieńczanie: woda
 • posiada Atest Higieniczny: NIZP-PZH
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji
 • opakowania: 0,5 l; 1 l; 5 l.

Produkty wymagane