Produkty

Farba na plamy i zacieki
 • Opakowania 0,5 l; 1 l; 5 l
 • Wydajność 8-10 m²/l
 • Atesty NIZP-PZH
 • Norma PN-C-81906:2003

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR HK/B/0347/02/2016

Ważny do: 25.05.2021 r.

Farba na plamy i zacieki

Farba izolująca plamy i zabrudzenia.

Przeznaczenie:
Wodorozcieńczalna farba przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i obiektów użyteczności publicznej. Zastosowana technologia kdACRTM powoduje, że farba izoluje plamy i zabrudzenia, przechwytując barwne składniki zanieczyszczeń. Zalecana szczególnie do zamalowywania plam po zaciekach wodnych, sadzy, nikotynie. Może być stosowana jako farba podkładowa lub nawierzchniowa na różnorodnych materiałach budowlanych, takich jak: tynki mineralne (gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne) i polimerowe (np. akrylowe), cegły, beton, płyty gipsowo-kartonowe. Daje jednorodną, dobrze kryjącą, matową powłokę.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
Farba gotowa do użycia, jedynie w przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody. W żadnym wypadku nie dodawać kredy, wapna, ani żadnych innych farb ani preparatów gruntujących. Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy do-kładnie oczyścić, usunąć luźne płaty farby, odtłuścić. Plamy po zaciekach wodnych osuszyć. Miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią, oczyścić mechanicznie i pokryć preparatem grzybobójczym GrzyboSTOP. Przed likwidacją plam usunąć przyczynę zacieków (przeciekające rynny, rury, dachy).
Stare powłoki farb klejowych i wapiennych należy bezwzględnie usunąć. Świeże tynki cementowo-wapienne można malować dopiero po 3-4 tygodniach od nałożenia. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Ubytki i spękania uzupełnić szpachlówką akrylową BIEL-PUTZ lub FILLER, większe ubytki ? gipsem. Podłoża surowe, pylące, niespójne lub chłonące nadmiernie wodę należy zagruntować preparatem BIEL-GRUNT lub GRUNDER PC-33. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać.

Uwagi:
NIE MIESZAĆ Z INNYMI FARBAMI ANI Z ŻADNYMI PREPARATAMI DO GRUNTOWANIA!

W przypadku barwienia białej farby pigmentami należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości. Farbę należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je dużą ilością wody. W razie podrażnienia oczu lub połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.

 • malować wałkiem, pędzlem lub natryskiem,
 • stosować i przechowywać w temp.: +5÷30°C,
 • czas schnięcia: ok. 3 godz. w temp. 20°C, (zależny od podłoża i warunków otoczenia),
 • nakładanie następnych warstw: po 3 godz.,
 • zalecana ilość warstw: 1, w szczególnych przypadkach -2,
 • wydajność: do 9 m2/litr,
 • gęstość wg PN-82/C-81551: ok. 1,58 g/cm3,
 • wartość pH: 8÷9,
 • mycie narzędzi i rozcieńczanie: woda,
 • posiada Atest Higieniczny NIZP-PZH,
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
 • opakowania: 0,5 l; 1 l; 5 l.

Produkty wymagane