Produkty

Epimal LAQ
 • Opakowania 0,7L (A+B); 4 l (A+B)
 • Wydajność 10-12 m²/l
 • Atesty NIZP-PZH
 • Norma PN-C-81906:2003

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR HK/B/0961/01/2015

Ważny do: 2.10.2020 r.

Epimal LAQ

DWUSKŁADNIKOWY, WYSOCE WYTRZYMAŁY, WODOROZCIEŃCZALNY LAKIER EPOKSYDOWY.

Przeznaczenie:
Produkt jest bezbarwnym, wodorozcieńczalnym, 2-składnikowym lakierem epoksydowym do dekoracyjno-ochronnego pokrywania powierzchni kamienia naturalnego (np. piaskowca) i sztucznego, w tym posadzek oraz powierzchni metalowych. Przeznaczony jest do lakierowania różnych wyrobów wykonanych z materiałów skalnych pochodzenia naturalnego, jak również wykonanych z cementu i różnego rodzaju kruszyw mineralnych. Może też służyć do konserwacji tynku mozaikowego, jak również do zabezpieczania powłok malarskich nadając im połysk, wyższą odporność na ścieranie i zdolność do łatwiejszego utrzymania w czystości. W pewnym stopniu może służyć do ochrony drewna (wewnątrz pomieszczeń).
Powłoki po wyschnięciu charakteryzują się połyskiem, przeźroczystością, wysoką twardością, ale jednocześnie i elastycznością, odpornością na ścieranie, spękania i wodę oraz wiele chemikaliów. W zależności od stopnia rozcieńczenia na podłożach chłonnych można uzyskać powierzchnię z połyskiem albo matową. Ze względu na swoje walory dekoracyjno-ochronne może być stosowany wewnątrz, jak również na zewnątrz (nie dotyczy drewna) pomieszczeń. Na naturalnym kamieniu ujawnia swoją jeszcze jedną zaletę polegającą na uwydatnieniu rysunku skały, jej barwy i struktury. Oparty jest na wysokiej jakości, odpornej na żółknięcie żywicy epoksydowej. Nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników ani metali ciężkich.

Przygotowanie podłoża i stosowanie:
Lakier nie wymaga rozcieńczania, nadaje się do stosowania w postaci handlowej. Jednak w razie konieczności otrzymania powierzchni matowej na podłożach chłonnych można dodać wodę o jakości wody pitnej. Nie dodawać wody ze zbiorników naturalnych, np. jezior, rzek, stawów. Właściwe i staranne przygotowanie powierzchni przed malowaniem jest podstawowym warunkiem uzyskania odpowiedniej jakości powłok. Powierzchnia powinna być sucha, odpylona i czysta. Usunąć glony i porosty, dokładnie odtłuścić. Świeże powierzchnie betonowe można malować nie wcześniej niż 4 tygodnie od nałożenia. Po dodaniu utwardzacza dokładnie wymieszać (co najmniej przez 2 minuty). Lakier po wymieszaniu z utwardzaczem powinien zostać zużyty w ciągu 2 godzin. W czasie mieszania unikać wprowadzania pęcherzyków powietrza, które mogą być trudne do usunięcia i powodować lekkie zmętnienie powłoki. Nakładać powłokę równomiernie cienką warstwą, unikając nadmiaru. Zbyt gruba warstwa utrudnia wysychanie, co może objawić się obecnością białych plam nawet po wyschnięciu. Szczególnie stanowi to zagrożenie w przypadku podłoża o dużej i nierównomiernej porowatości, np. przy piaskowcu, betonie o wyższej przepuszczalności. Nie dopuszczać do powstawania zacieków. Aby uzyskać grubszą warstwę (o wyższym połysku) lakierować kilkakrotnie. Przed oddaniem do eksploatacji pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu. Impregnowanie: Lakier może być użyty również do impregnacji kamienia. W tym celu należy lakier po zmieszaniu z utwardzaczem rozcieńczyć dodając powoli wodę w proporcji 1:4 (1 cz. lakieru [ I skł.+ II skł.] i 4 cz. wody) i dokładnie wymieszać. Nanieść 1-2 warstwy (zależnie od potrzeby).

Zalecenia BHP:
Stosować zwykłe środki ostrożności jak przy pracy z innymi wodnymi produktami lakierniczymi. Chronić oczy i powierzchnię skóry przed bezpośrednim kontaktem z produktem. W przypadku zanieczyszczenia zmyć skórę wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. Oczy natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody, przez co najmniej 20 minut. W przypadku podrażnienia udać się do lekarza.

Uwagi:
Przed stosowaniem farbę dokładnie wymieszać z utwardzaczem. Nie zmieniać zalecanych proporcji lakier: utwardzacz. Może to spowodować znaczne obniżenie twardości powłoki i jej wartości estetycznej. Nie malować na zewnątrz podczas silnego nasłonecznienia i deszczu. Nie malować powierzchni mokrych i nagrzanych, np. w wyniku silnego nasłonecznienia. Przechowywać zamknięte, poza zasięgiem dzieci. Chronić przez zamarznięciem.

 • postać: mlecznobiała ciecz, po wyschnięciu: powłoka bezbarwna
 • nakładanie: pędzlem, wałkiem lub natryskiem
 • zalecana proporcja: 3,4 l lakieru i 0,6 l utwardzacza
 • stosować i przechowywać w temp.: nie niższej niż +15°C i nie wyższej niż 30°C
 • temperatura malowanego podłoża: +15÷30°C ( minimum 3°C powyżej punktu rosy )
 • czas przydatności do stosowania po zmieszaniu z utwardzaczem (przy 20°C): ok. 2 godz.
 • czas schnięcia, przy temp. podłoża 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% (obniżenie temperatury i wzrost wilgotności przedłuża czas schnięcia):
 • pyłosuchość: ok. 2 godz.
 • nakładanie kolejnej warstwy: po 24 godz.
 • pełne utwardzenie: po 7 dniach
 • zalecana ilość warstw: 1-3 (zależnie od potrzeby)
 • wydajność: 10-12 m2/l
 • gęstość: ok. 1,0 g/cm3
 • wartość pH: 7,5-8,5
 • mycie narzędzi i rozcieńczanie: woda
 • Atest Higieniczny: NIZP-PZH
 • norma: PN-C-81906:2003
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji
 • opakowania: (zestaw A+B) 0,7 l (0,7 l / I skł. + 0,08 l / II skł.); 4 l (3,4 l / I skł.+ 0,6 l / II skł.)

Produkty wymagane

Produkty zalecane

Może spodoba się również…