Produkty

 • Opakowania 3 kg; 15 kg
 • Wydajność ok. 0,5 m2/kg
 • Norma PN-C-81502:1962

Cechy produktu:

Pliki do pobrania:

PDF

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

EPIFIL H50

DWUSKŁADNIKOWA, WODOROZCIEŃCZALNA EPOKSYDOWA MASA SZPACHLOWA – NAPRAWCZA

PRZEZNACZENIE: Wodorozcieńczalna, dwuskładnikowa, epoksydowa masa szpachlowa przeznaczona do wyrównywania powierzchni i uzupełniania ubytków: tynków, betonu, kamienia. Daje się łatwo rozprowadzać, tworząc gładką, twardą warstwę. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do gładkich i nośnych powierzchni, dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz wysoką odpornością na czynniki chemiczne. Zapewnia szerokie możliwości w wyborze farby nawierzchniowej. Zasadniczo nie stanowi samodzielnej powłoki, dlatego powierzchnie pokryte warstwą masy szpachlowej powinny być pomalowane odpowiednią farbą nawierzchniową przed oddaniem do eksploatacji.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I STOSOWANIE:
Powierzchnię przeznaczoną do szpachlowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne elementy, odtłuścić i odkurzyć. W celu uzyskania wyższej trwałości zaleca się oczyszczenie metodą strumieniowo-ścierną (piaskowanie) powierzchni. Świeże podłoże betonowe można szpachlować dopiero po 4 tygodniach po nałożeniu. Z powierzchni stalowej usunąć ślady rdzy i odtłuścić. Przed użyciem masy dodać drugi składnik (utwardzacz) i dokładnie wymieszać zawartość opakowania mechanicznie (np. wiertarką z mieszadłem, na niskich obrotach). Unikać tworzenia pęcherzyków powietrza w czasie mieszania. Po 5 minutach masa nadaje się do zastosowania. Niedokładne wymieszanie z utwardzaczem może być przyczyną pogorszenia wytrzymałości utwardzonej masy. Po dodaniu utwardzacza masę należy zużyć w ciągu 2 godzin. Jeżeli masa po wymieszaniu z utwardzaczem jest zbyt rzadka dla wymaganego zastosowania (np. nachylenia, podjazdy) to można dodać czysty i suchy piasek lub drobny żwir. W trakcie przechowywania Utwardzacza E6 (II składnik) może nastąpić jego krystalizacja (zwłaszcza w temperaturze poniżej 20°C). Wówczas przed użyciem należy ogrzać zawartość opakowania z utwardzaczem (np. przez umieszczenie w gorącej wodzie) do 60-80°C i wymieszać – co pozwoli na jego upłynnienie. Przed dodaniem do masy szpachlowej schłodzić do temperatury pokojowej. Na przygotowaną powierzchnię nakładać produkt szpachlą lub pacą murarską dociskając do podłoża. Należy starannie wyrównywać powierzchnię w czasie nakładania. Po utwardzeniu szlifowanie papierem ściernym jest utrudnione ze względu na twardość masy. Na dokładnie wysuszoną i odpyloną warstwę można nakładać grunty i farby.

WAŻNE! Przed oddaniem pomieszczenia do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. NIE STOSOWAĆ MASY BEZ UTWARDZACZA!

UWAGI:
Nie stosować po przekroczeniu czasu przydatności po zmieszaniu z utwardzaczem! Masa taka nawet po dodaniu wody nie nadaje się do stosowania, gdyż po wyschnięciu nie osiąga właściwej twardości. Skórę zanieczyszczoną masą zmyć ciepłą wodą z mydłem, oczy przepłukać natychmiast dużą ilością bieżącej wody. W przypadku podrażnienia udać się do lekarza. Chronić przez zamarznięciem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Utwardzacz nie jest rozpuszczalny w wodzie. Narzędzia zanieczyszczone utwardzaczem należy czyścić rozcieńczalnikiem do wyrobów nitro lub epoksydowych, skórę – spirytusem lub ciepłą wodą z mydłem. Niewielka ilość cieczy na powierzchni masy nie jest wadą.

 • barwa: biała do jasnoszarej
 • postać: I skł. – białoszara pasta, II skł. (Utwardzacz E6) – bezbarwna, gęsta ciecz
 • nakładanie: szpachla lub paca murarska
 • przydatność do stosowania: do 2 godz. od wymieszania z utwardzaczem (w 20°C)
 • przechowywać i stosować w temp. : 5÷25°C i wilgotności względnej powietrza 50-80%
 • czas schnięcia: ruch pieszy po 24 godz.; przy grubszych warstwach i gorszych warunkach schnięcia (niższa temp., wyższa wilgotność) ten czas może ulec przedłużeniu, całkowite
  utwardzenie i obciążenie: po 7 dniach
 • proporcja I skł.+II skł.: 100 cz. wag.+ 5 cz. wag.
 • zużycie: ok. 1,9 kg/m2 przy grubości warstwy 1mm
 • ilość warstw: zależnie od potrzeby
 • grubość jednej warstwy: do 5 mm
 • maksym. wielkość ziarna: do 0,3 mm
 • mycie sprzętu: z masy (do czasu utwardzenia) – woda, z utwardzacza – rozcieńczalnik do wyrobów nitro lub epoksydowych
 • gęstość: ok. 1,9 g/cm3
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji (w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu)
 • opakowania: zestaw (A+B) 3 kg; 15 kg

Produkty wymagane

Produkty zalecane