Produkty

Epifil H-50
 • Opakowania 3 kg (A+B); 15 kg (A+B)
 • Wydajność 0,5 m2/kg
 • Norma PN-C-81502:1962

Cechy produktu:

Pliki do pobrania:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

Epifil H-50 masa szpachlowa

Dwuskładnikowa, wodorozcieńczalna epoksydowa masa szpachlowa.

Przeznaczenie:
Gotowa do stosowania, wodorozcieńczalna epoksydowa masa szpachlowa przeznaczona do wyrównywania powierzchni i uzupełniania ubytków: tynków, betonu, kamienia. Daje się łatwo rozprowadzać, tworząc gładką, twardą warstwę. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do gładkich i nośnych powierzchni, dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz wysoką odpornością na czynniki chemiczne. Zapewnia szerokie możliwości w wyborze farby nawierzchniowej. Zasadniczo nie stanowi samodzielnej powłoki, dlatego powierzchnie pokryte warstwą szpachlówki powinny być pomalowane odpowiednią farbą nawierzchniową przed oddaniem do eksploatacji. Zawiera żywicę epoksydową, naturalne wypełniacze mineralne i środki uszlachetniające.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
Powierzchnię przeznaczoną do szpachlowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne elementy, odtłuścić i odkurzyć. W celu uzyskania wyższej trwałości zaleca się obróbkę strumieniowo-ścierną (piaskowanie) powierzchni. Świeże podło-że betonowe można szpachlować dopiero po 4 tygodniach sezonowania. Z powierzchni stalowej usunąć ślady rdzy i dokładnie odtłuścić. Przed użyciem dodać drugi składnik (utwardzacz) i dokładnie wymieszać zawartość opakowania. Po 5 minutach masa nadaje się do pracy. Należy ją zużyć w ciągu 1 godziny. Unikać tworzenia pęcherzyków powietrza w czasie mieszania. Na przygotowaną powierzchnię nakładać masę szpachlą lub pacą murarską dociskając do podłoża. Należy starannie wyrównywać powierzchnię w czasie nakładania. Po utwardzeniu szlifowanie papierem ściernym jest utrudnione ze względu na twardość masy. Na dokładnie wysuszoną i odpyloną warstwę można nakładać grunty i farby.

Uwagi:
Nie stosować po przekraczeniu czasu przydatności po zmieszaniu z utwardzaczem ! Masa taka nawet po dodaniu wody nie nadaje się do stosowania, gdyż po wyschnięciu nie osiąga właściwej twardości. Skórę zanieczyszczoną masą zmyć ciepłą wodą z mydłem, oczy przepłukać natychmiast dużą ilością bieżącej wody. W przypadku podrażnienia udać się do lekarza.

 • barwa: biała do jasnoszarej,
 • postać: I skł. – białoszara pasta, II skł. (Utwardzacz E6) – bezbarwna, gęsta ciecz,
 • nakładanie: szpachla lub paca murarska,
 • przydatność do stosowania: do 1 godz. od wymieszania z utwardzaczem,
 • stosować: w temp. +15 do 30°C i wilgotn. wzgl. powietrza 50-80%,
 • przechowywać: w temp. +5 do 30°C,
 • czas schnięcia: ruch pieszy po 24 godz.; przy grubszych warstwach i gorszych warunkach schnięcia (niższa temp., wyższa wilgotność) ten czas może ulec przedłużeniu, całkowite utwardzenie i obciążenie: po 7 dniach,
 • proporcja I skł.+II skł.: 100 cz. wag.+ 5 cz. wag.
 • zużycie: ok. 1,9 kg/m2 przy grubości warstwy 1mm,
 • ilość warstw: zależnie od potrzeby,
 • grubość jednej warstwy: do 5 mm,
 • maksym. wielkość kruszywa: do 0,3 mm,
 • mycie sprzętu: z masy (do czasu utwardzenia) – woda, z utwardzacza – rozcieńczalnik do wyrobów nitro lub epoksydowych,
 • gęstość: ok. 1,9 g/cm3,
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu,
 • opakowania: 3 kg (A+B); 15 kg (A+B).

Produkty wymagane

Produkty zalecane