Produkty

gaudios dorato egiptios
 • Opakowania 18 kg
 • Wydajność ok. 1,5 kg/m²

Cechy produktu:

Pliki do pobrania:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

DORATO EGIPTOS

TYNK STRUKTURALNY TYPU PIASKOWIEC
EFEKT PIASKOWCA

PRZEZNACZENIE:
Tynk strukturalny typu piaskowiec, do użytku zewnętrznego i wewnętrznego. Jest produktem na bazie piaskowca o 99% zawartości krzemionki. Forma „wyżyłowań” i kolorystyka jest uzależniona od dekoratora i oczekiwań inwestora. Masę nakłada się dwukrotnie przy pomocy pacy weneckiej. Wybarwianie tynku następuje poprzez użycie rozcieńczonego podbarwionego preparatu IMPREGNA SIL. Przeznaczony do elewacji, sufitów, ścian wewnętrznych w obiektach mieszkalnych (pokoje, kuchnie, łazienki, korytarze, salony, itp.) i użyteczności publicznej (urzędy, banki, baseny, biblioteki, sale konferencyjne, itp.).

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I STOSOWANIE:
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Powierzchnia przeznaczona do tynkowania powinna być trwała, sucha, pozbawiona kurzu i zatłuszczeń. Świeże tynki cementowo-wapienne mogą być pokrywane po 3-4 tygodniach sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach. Podłoże surowe, o wyższej chłonności oraz w celu zabezpieczenia przed powstaniem „odparzeń”, należy zagruntować preparatem UNIMAX-PENE. Szczególnie podatne na „odparzenia” są miejsca szpachlowane, uzupełniane, surowe (nie gruntowane) oraz tzw. „głuche”. Stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku. Stare powłoki z farb emulsyjnych, słabo przylegające do podłoża usunąć, dobrze przylegające – przemyć wodą z dodatkiem detergentów i pozostawić do wyschnięcia.

NAKŁADANIE: Powierzchnię zagruntować preparatem ESGRUNT K. Masę DORATO EGIPTOS należy nakładać dwukrotnie przy pomocy pacy weneckiej. Pierwszą warstwę nałożyć pacą na gładko, drugą należy nałożyć na suchą pierwszą warstwę i rozwałkować na mokro wałkiem malarskim zaraz po nałożeniu. Wybarwianie wykonać rozcieńczonym i podbarwionym preparatem IMPREGNA SIL. W tym celu zabarwiony IMPREGNA SIL rozcieńczyć wodą w proporcji 1:1 (IMREGNA SIL : woda) i nanieść na wilgotną drugą warstwę masy przy pomocy wałka. Kolor powinien być bardzo delikatny. Następnie wymalować nierozcieńczonym i podbarwionym preparatem IMPREGNA SIL przy pomocy pędzla wzór „wyżyłowań” i rozwałkować (wprasować) wałkiem malarskim. Wszystkie prace na drugiej warstwie wykonujemy na mokro. Strukturę możemy pozostawić chropowatą lub po wszystkich zabiegach zagładzić powierzchnię pacą wenecką.

IMPREGNOWANIE: W celu nadania odporności na zmywanie oraz czynniki atmosferyczne suchą powierzchnię tynku (po minimum 24 godzinach schnięcia) zaimpregnować preparatem IMPREGNA SIL rozcieńczonym wodą w proporcji 1:5, przy pomocy wałka lub natrysku. Impregnowanie pędzlem może być utrudnione ze względu na strukturę produktu. Powyższa instrukcja stosowania produktu ma na celu zapoznanie wykonawcy z metodami aplikacji, jednak nie może zastąpić doświadczenia wyniesionego z uczestnictwa w szkoleniach instruktażowych. Wymagane jest stosowanie produktu zgodnie z kartą techniczną. Wykonanie podane na etykiecie jest jednym z rozwiązań aplikacyjnych.

UWAGI:
Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego produktu z innymi wyrobami. W przypadku barwienia pigmentami należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości. Produkt należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. Chronić przed mrozem i nadmiernym nasłonecznieniem. Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. Produkt uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 28 dniach od zakończenia prac. W przypadku konieczności intensywniejszego wymieszania produktu o jasnej barwie zaleca się przełożenie go do białego wiadra. Czasami występujące ostre krawędzie na mieszadłach koszowych (szczególnie tych niższej jakości) mogą spowodować zdrapanie wiórów ze ścianek wiadra, które mogą być widoczne na gotowej powierzchni.

ZALECENIA BHP:
Przypadkowe spożycie: przepłukać jamę ustną i popić obficie wodą. Nie wywoływać wymiotów. Zasięgnąć pomocy lekarza. Wdychanie: wyprowadzić na świeże powietrze. Kontakt ze skórą: zmyć wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. W przypadku podrażnienia zgłosić się do lekarza. Kontakt z oczami: natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody przez kilka minut. Udać się do lekarza.

 • powłoka: struktura przypominająca naturalny piaskowiec
 • nakładanie: paca
 • wydajność: ok. 1,5 kg/m² (wartość przybliżona, zależna od metody nakładania i wybranego wzoru)
 • przechowywać w temp.: 5÷25°C
 • stosować w temp. otoczenia i podłoża: 10÷25°C
 • czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia: 12 godz.
 • nanoszenie kolejnej warstwy: po minimum 12 godz.
 • zalecana ilość warstw: 2 + impregnacja
 • mycie narzędzi przed całkowitym utwardzeniem: woda
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji (umieszczonej na pokrywie)
 • opakowania: 18 kg

DORATO EGIPTOS

Produkty zalecane

Może spodoba się również…