Produkty

Biel Putz
 • Opakowania 1,5 kg; 4 kg; 7 kg
 • Wydajność 0,7 m2/kg
 • Norma PN-C-81502:1962

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

Biel-Putz Start

Startowa akrylowa masa szpachlowa z włóknami zbrojącymi.

Przeznaczenie:
BIEL-PUTZ START jest gotową do stosowania, wodorozcieńczalną akrylową masą szpachlową zawierającą włókna zbrojące. Zasadnicze zastosowanie masy to wyrównywanie łączeń i szpachlowanie spękanych powierzchni tynków mineralnych (gipsowych, cementowych, cementowo-wapiennych, silikatowych) i polimerowych (akrylowych), płyt gipsowo-kartonowych oraz cegieł i betonu, wewnątrz i na zewnątrz. Zastosowanie włókien zbrojących, zwanych mikrozbrojeniem rozproszonym, wpływa na podwyższenie wytrzymałości mechanicznej, zapobiega tworzeniu się rys skurczowych podczas schnięcia, zwiększa odporność na ścieranie, mrozoodporność, odporność na zginanie. Daje się łatwo rozprowadzać na dużych powierzchniach, tworząc po wyschnięciu elastyczną warstwę. W porównaniu ze zwykłymi masami akrylowymi wykazuje większą odporność na spękania, w tym również spękania „pracujące”. Nie stanowi samodzielnej powłoki, powierzchnie pokryte warstwą szpachlówki powinny być pomalowane odpowiednią farbą nawierzchniową firmy Pigment przed oddaniem do eksploatacji.

Zastosowanie włókien zbrojących, zw. mikrozbrojeniem rozproszonym, wpływa na podwyższenie wytrzymałości mechanicznej, zapobiega tworzeniu się rys skurczowych podczas schnięcia, zwiększa odporność na ścieranie, mrozoodporność, odporność na zginanie. Daje się łatwo rozprowadzać na dużych powierzchniach, tworząc po wyschnięciu elastyczną warstwę. W porównaniu ze zwykłymi masami akrylowymi wykazuje większą odporność na spękania, w tym również spękania „pracujące”. Nie stanowi samodzielnej powłoki, powierzchnie pokryte warstwą szpachlówki powinny być pomalowane odpowiednią farbą nawierzchniową przed oddaniem do eksploatacji.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
BIEL-PUTZ START jest masą gotową do stosowania. Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania. Powierzchnia przeznaczona do szpachlowania powinna być sucha i dokładnie oczyszczona. Należy usunąć luźne płaty farby, tapety, odtłuścić i odkurzyć. Świeży tynk cementowo-wapienny można szpachlować dopiero po 3-4 tygodniach sezonowania. Na tak przygotowaną powierzchnię nakładać masę szpachlą lub pacą murarską. W przypadku niektórych łączeń może być konieczne użycie taśm lub siatek wzmacniających. Z powodu utrudnionego szlifowania zaleca się staranne wyrównywanie masy na świeżo podczas nakładania. Z powodu obecności grubszego ziarna oraz włókien powierzchnia wyschniętej masy jest nieco chropowata. Jeżeli wymagana jest większa gładkość to na wyschniętą masę BIEL-PUTZ START należy nałożyć masę szpachlową BIEL-PUTZ, BIEL-PUTZ FINISH (wew.) lub FILLER (wew. i na zewn.) firmy Pigment, które nadają się do szlifowania. Na dokładnie wysuszoną i odpyloną powierzchnię można nakładać wszelkiego rodzaju grunty i farby emulsyjne, olejne i ftalowe.

Uwagi:
Nie zwilżać podłoża przed nakładaniem masy szpachlowej BIEL-PUTZ START. Nie nakładać tynków mineralnych (cementowych, cementowo-wapiennych) na wyschniętą masę BIEL-PUTZ START. Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. Produkt przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. W czasie prac stosować środki ochrony osobistej (maski, gogle, rękawice). Pomieszczenia przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć dużą ilością wody. W razie podrażnienia lub połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.

 • barwa: białoszara,
 • nakładanie: szpachlą lub pacą murarską
 • stosować i przechowywać: w temp. +5 do 25°C
 • czas schnięcia: od 2 do kilkunastu godz., zależnie od grubości warstwy i warunków schnięcia
 • wydajność: ok. 1,5 kg/m2 przy grubości 1 mm
 • ilość warstw: zależnie od potrzeby
 • grubość warstwy: 1-3 mm
 • wielkość ziaren: do 0,4 mm
 • mycie sprzętu: woda
 • gęstość: ok. 1,6 g/cm3
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji
 • opakowania: 1,5 kg; 4 kg; 7 kg.

Produkty wymagane

Produkty zalecane