Produkty

beton
 • Opakowania 6 kg; 20 kg
 • Wydajność 4-5 m²/kg

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR B/BK/60211/0223/2021

Ważny do: 14.06.2026 r.

Beton Multikontakt

PODKŁAD KONTAKTOWY NA TRUDNE PODŁOŻA.

Przeznaczenie:
Preparat sczepny do gruntowania gładkich, zwartych i niechłonnych podłoży budowlanych wewnątrz pomieszczeń. Zalecany do stosowania na podłoża trudne pod masy szpachlowe, kleje do płytek ceramicznych, tynki, itp. Może być stosowany na różnorodne podłoża mineralne: tynki polimerowe i mineralne, beton, cegły, płyty OSB, większość płytek ceramicznych. Wyrównuje chłonność, a dodatek kwarcu zwiększa przyczepność wyprawy tynkarskiej do podłoża.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
Produkt gotowy do użycia, jedynie w przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody wodociągowej. W żadnym wypadku nie wolno dodawać kredy, wapna oraz innych materiałów.
Powierzchnię przeznaczoną do gruntowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płaty farby, pył, glony i porosty, odtłuścić. Świeży tynk cementowo-wapienny można malować nie wcześniej niż 3-4 tygodnie po nałożeniu. Powierzchnie gładkie zmatowić. Ubytki i spękania uzupełnić zaprawą cementową. Niespójne lub chłonne podłoże należy zagruntować preparatem SIL-GRUNT firmy Pigment.
Przed malowaniem zawartość opakowania dokładnie wymieszać.

Przed malowaniem zawartość opakowania dokładnie wymieszać. Po dłuższym magazynowaniu na dnie wiadra może pojawić się osad kryształów kwarcu, który nie stanowi wady produktu. Po dokładnym wymieszaniu zawartości opakowania produkt nadaje się do użycia. Nakładać równomiernie wałkiem, pędzlem.

Uwagi:
Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. Produkt przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. W czasie prac stosować środki ochrony osobistej (maski, gogle, rękawice). Pomieszczenia przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć dużą ilością wody. W razie podrażnienia lub połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.

 • malować: wałkiem, pędzlem
 • stosować i przechowywać w temp.: 5°C÷25°C
 • czas schnięcia: ok. 3-4 godz.
 • nakładanie następnych warstw: po 24 godz.
 • zalecana ilość warstw: 1, w szczególnych przypadkach: 2
 • wydajność: 4-5 m2/kg
 • gęstość: ok. 1,5 g/cm3
 • mycie urządzeń i rozcieńczanie: woda
 • kat. A/g/FW, dopuszczalna zawartość LZO dla tej kategorii wynosi:  30 g/L, wyrób zawiera < 30 g/L
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji (umieszczonej na pokrywie)
 • opakowania: 20 kg

Dobór kolorów według wzorników RAL i NCS

Nasze produkty są dostępne w kolorach według standardów RAL i NCS. Zalecamy wybór na podstawie tych wzorników.

Kolory na monitorze zawsze będą różniły się od rzeczywistych.

Produkty wymagane

Produkty zalecane