Produkty

 • Opakowania 4 L; 10 L (?)
 • Wydajność 10-12 m²/L
 • Atesty NIZP-PZH

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR B/BK/60111/0657/2022

Ważny do: 28.12.2027 r.

AQUAPUR 350

LAKIER POLIURETANOWY DWUSKŁADNIKOWY

PRZEZNACZENIE:
Produkt jest bezbarwnym, wodorozcieńczalnym, dwuskładnikowym lakierem poliuretanowym do dekoracyjno-ochronnego zabezpieczania powierzchni kamienia naturalnego (np. piaskowca) i sztucznego, w tym posadzek oraz powierzchni metalowych, można pokrywać nim wyroby wykonane z materiałów skalnych pochodzenia naturalnego, jak również wykonane z cementu i różnego rodzaju kruszyw mineralnych. Może też służyć do zabezpieczania powłok malarskich nadając im połysk, wyższą odporność na ścieranie i zdolność do łatwiejszego utrzymania w czystości.
Powłoki po wyschnięciu charakteryzują się półpołyskiem, przeźroczystością, wysoką twardością, ale jednocześnie i elastycznością, odpornością na ścieranie, spękania i wodę oraz wiele chemikaliów. Ze względu na swoje walory dekoracyjno-ochronne może być stosowany wewnątrz, jak również na zewnątrz pomieszczeń. Na naturalnym kamieniu ujawnia swoją jeszcze jedną zaletę polegającą na uwydatnieniu rysunku skały, jej barwy i struktury. Oparty jest na wysokiej jakości, odpornej na żółknięcie żywicy poliuretanowej.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I STOSOWANIE:
Produkt gotowy do użycia po zmieszaniu z utwardzaczem, nie wymaga rozcieńczania. Właściwe i staranne przygotowanie powierzchni przed malowaniem jest podstawowym warunkiem uzyskania odpowiedniej jakości powłok. Powierzchnia powinna być sucha, odpylona i czysta. Usunąć glony i porosty, dokładnie odtłuścić. Świeże powierzchnie betonowe można malować nie wcześniej niż 4 tygodnie od nałożenia. Po dodaniu utwardzacza dokładnie wymieszać (co najmniej przez 2 minuty). Lakier po wymieszaniu z utwardzaczem powinien zostać zużyty w ciągu 2 godzin. Unikać szybkiego mieszania mechanicznego, mogącego wprowadzić pęcherzyki powietrza, które mogą być trudne do usunięcia i powodować lekkie zmętnienie powłoki. Nakładać powłokę równomiernie cienką warstwą, unikając nadmiaru. Nie dopuszczać do powstawania zacieków. Aby uzyskać grubszą warstwę (o wyższym połysku) lakierować kilkakrotnie.
IMPREGNOWANIE. Lakier może być użyty również do impregnacji kamienia. W tym celu należy lakier po zmieszaniu z utwardzaczem rozcieńczyć dodając powoli wodę w proporcji 1:4 (1 cz. lakieru i 4 cz. wody) i dokładnie wymieszać. Nanieść 1-2 warstwy (zależnie od potrzeby).

WAŻNE! Chronić przez zamarznięciem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Przed oddaniem do eksploatacji pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu. Nie stosować bez utwardzacza (drugiego składnika). Chronić utwardzacz przed wilgocią.

ZALECENIA BHP:
Stosować zwykłe środki ostrożności jak przy pracy z innymi wodnymi wyrobami lakierniczymi. Chronić oczy i powierzchnię skóry przed bezpośrednim kontaktem z wyrobem. W przypadku zanieczyszczenia zmyć skórę wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. Oczy natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody, przez co najmniej 20 minut. W przypadku podrażnienia udać się do lekarza. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu zawarte są w Karcie Charakterystyki.

UWAGI:
Nie zmieniać zalecanych proporcji lakier : utwardzacz. Może to spowodować znaczne obniżenie twardości powłoki. Nie malować na zewnątrz podczas silnego nasłonecznienia i deszczu. Nie malować powierzchni mokrych i nagrzanych, np. w wyniku silnego nasłonecznienia.

 • produkt: dwuskładnikowy
 • powłoka: mat/połysk
 • nakładanie: pędzel, wałek lub natrysk
 • zalecana proporcja: lakier 3,8 L : 0,2 L utwardzacz
 • przechowywać w temp.: 5÷25°C
 • temp. malowanego podłoża: 10÷25°C (minimum 3°C powyżej punktu rosy)
 • czas schnięcia, przy temp. podłoża 20ºC i wilgotności względnej powietrza 65% (obniżenie temperatury i
  wzrost wilgotności przedłuża czas schnięcia):
  pyłosuchość: ok. 1,5 godz., ruch pieszy: po 24 godz., pełne utwardzenie: po 7 dniach
 • czas przydatności do stosowania po zmieszaniu z utwardzaczem (przy 20°C): ok. 2 godz.
 • nanoszenie kolejnej warstw: po 4 godz.
 • zalecana ilość warstw: 1-3 (zależnie od potrzeby)
 • wydajność: 10-12 m2/L
 • limit zawartości LZO (kat. A/e/FW): 130 g/L, produkt zawiera: poniżej 50 g/L
 • Atest Higieniczny: NIZP-PZH
 • Norma: PN-C-81906:2003
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji (w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu)
 • opakowania: zestaw (A+B) 4 L; 10 L (?)

Dobór kolorów według wzorników RAL i NCS

Nasze produkty są dostępne w kolorach według standardów RAL i NCS. Zalecamy wybór na podstawie tych wzorników.

Kolory na monitorze zawsze będą różniły się od rzeczywistych.

Produkty wymagane

Produkty zalecane