Produkty

 • Opakowania 5 L; 10 L (?)
 • Wydajność 6-8 m²/L
 • Atesty NIZP-PZH

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR B/BK/60111/0657/2022

Ważny do: 28.12.2027 r.

AQUAPUR 250

FARBA POLIURETANOWA DWUSKŁADNIKOWA

PRZEZNACZENIE:
Produkt jest wysokiej jakości dwuskładnikową wodorozcieńczalną farbą poliuretanową, przeznaczoną do zabezpieczania powierzchni szczególnie narażonych na uszkodzenia i zabrudzenia (często wymagające zmywania) w obiektach użyteczności publicznej (szkoły, biura, dworce), pomieszczenia służby zdrowia, gastronomiczne, hotele, garaże, myjnie samochodowe, korytarze i klatki schodowe oraz narażone na częsty kontakt ze środkami myjącymi i olejami, np. posadzki hal produkcyjnych i magazynowych, hurtowni, w tym przemysłu spożywczego (browary, gorzelnie, piekarnie, mleczarnie, masarnie, ubojnie, przetwórnie, rozlewnie). Zalecany jest do malowania powierzchni betonowych (np. posadzki, konstrukcje betonowe, filary i przęsła) oraz powierzchni stalowych, po uprzednim zagruntowaniu. Może być stosowany również na inne materiały budowlane, jak: tynki mineralne, cegły. Ze względu na swoje walory może być stosowany wewnątrz, jak również na zewnątrz pomieszczeń. Po wyschnięciu tworzy trwałą, wodoodporną, elastyczną powłokę w znacznym stopniu odporną również na niektóre czynniki chemiczne (rozcieńczone kwasy, alkalia, sole, oleje, smary, paliwa, rozpuszczalniki, detergenty itp.). Zabrudzoną powierzchnię farby można zmywać przy użyciu detergentów oraz środków dezynfekcyjnych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I STOSOWANIE:
Produkt gotowy do użycia po zmieszaniu z utwardzaczem, jedynie w przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody wodociągowej (wodę dodawać dopiero po zmieszaniu farby z utwardzaczem). Podłoże powinno być nieprzemarznięte, nośne, czyste, pozbawione mleczka cementowego, tłustych plam i pyłu. Powierzchnię przeznaczoną do malowania lub odnowienia należy dokładnie odpylić i odtłuścić (szczególnie ślady olejów i smarów, w tym celu zastosować -zależnie od charakteru zanieczyszczenia – środek SULFANOL A firmy Pigment lub odpowiedni rozpuszczalnik), oczyścić z mchu i porostów. Stare łuszczące się i spękane powłoki farb należy bezwzględnie usunąć. Świeży tynk cementowo-wapienny i powierzchnie betonowe można malować nie wcześniej niż 4 tygodnie po nałożeniu. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Z powierzchni stalowych usunąć ślady korozji. Miejscowe ubytki i spękania uzupełnić: wewnątrz pomieszczeń – szpachlówką akrylową lub gipsem, przy naprawie posadzek – zaprawą cementową. Zniwelować nierówności, które mogłyby powodować tworzenie się kałuż. Podłoże mineralne należy koniecznie zagruntować preparatem epoksydowym EPIMAL G20 firmy Pigment, co znacznie podniesie trwałość pokrycia i zapobiegnie łuszczeniu się powłoki (nie stosować gruntów innego rodzaju, np. akrylowych !).
PRZYGOTOWANIE FARBY. Po dodaniu utwardzacza do farby dokładnie wymieszać całość przez 5 minut. Aby zapewnić równomierne rozprowadzenie składników zmieszaną zawartość należy przelać do czystego pojemnika. Pozostawić farbę na 5 minut pod przykryciem, następnie po przemieszaniu farba nadaje się do malowania. Od tego czasu farba powinna zostać zużyta w ciągu 2 godzin. Przed oddaniem do eksploatacji pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu.

WAŻNE! Chronić przez zamarznięciem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Przed oddaniem do eksploatacji pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu. Nie stosować bez utwardzacza (drugiego składnika). Chronić utwardzacz przed wilgocią.

ZALECENIA BHP:
Stosować zwykłe środki ostrożności jak przy pracy z innymi wodnymi wyrobami lakierniczymi. Chronić oczy i powierzchnię skóry przed bezpośrednim kontaktem z wyrobem. W przypadku zanieczyszczenia zmyć skórę wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. Oczy natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody, przez co najmniej 20 minut. W przypadku podrażnienia udać się do lekarza. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu zawarte są w Karcie Charakterystyki.

UWAGI:
Przed stosowaniem farbę dokładnie wymieszać z utwardzaczem. Nie zmieniać zalecanych proporcji farba : utwardzacz. Może to spowodować znaczne obniżenie twardości powłoki. Nie malować powierzchni mokrych (np. na skutek temperatury poniżej „punktu rosy”) i nagrzanych, np. w wyniku silnego nasłonecznienia. Powierzchnia musi być dokładnie oczyszczona. Szczególną uwagę należy zwrócić na odtłuszczenie. Do czasu całkowitego wyschnięcia chronić świeżą powłokę farby przed wodą. Nie stosowanie się do niniejszych zaleceń może powodować łuszczenie się farby oraz utratę uprawnień gwarancyjnych.
Wilgotność wylewek cementowych nie może przekraczać 4%. Wytrzymałość na odrywanie podłoża betonowego powinna wynosić co najmniej 1,5 N/mm2 (1,5 MPa). Podczas schnięcia należy powłokę chronić przed wilgocią. Względna wilgotność powietrza w czasie minimum 2 godzin od nałożenia farby nie może przekraczać 80 %. Należy unikać zawilgocenia działającego od strony podłoża.
Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych producentów, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego produktu z innymi produktami. W przypadku barwienia białej farby pigmentami innych producentów należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości. Farbę należy przechowywać (przed dodaniem utwardzacza) w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu.

 • kolory: biały, szary jasny (~RAL 7035), szary średni (~RAL 7004), piaskowy (~RAL 1015), żółty (~RAL 1018), żółty ciemny (~RAL 1006), czerwony (~RAL 3000), czerwony tlenkowy
  (~RAL 3009), orzech (~RAL 1011 ), brązowy (~RAL 8017), błękitny (~RAL 5012), niebieski (~RAL 5015, ~RAL 5017) czarny, (inne kolory na zamówienie, po wcześniejszym uzgodnieniu)
 • dwuskładnikowy
 • powłoka: satyna
 • malować: wałkiem, pędzlem lub natryskiem
 • zalecana proporcja: farba 4,7 L : 0,3 L utwardzacz
 • przechowywać w temp. otoczenia: 5÷25°C
 • temperatura malowanego podłoża: 10÷25°C (minimum 3°C powyżej punktu rosy)
 • czas schnięcia, przy temp. podłoża 20ºC i wilgotności wzgl. powietrza 65% (obniżenie temp. i wzrost wilgotności przedłuża
  czas schnięcia): pyłosuchość: ok. 1,5 godz., ruch pieszy: po 24 godz., pełne utwardzenie: po 7 dniach
 • czas odczekania przed malowaniem po zmieszaniu z utwardzaczem (przy 20°C): 5 minut
 • czas przydatności do stosowania po czasie odczekania (przy 20°C): ok. 2 godz.
 • nanoszenie kolejnej warstw: po 4 godz.
 • zalecana ilość warstw: 2-3, posadzki: 3
 • wydajność: 6-8 m2/L
 • mycie narzędzi (do czasu utwardzenia) i rozcieńczanie: woda
 • Limit zawartości LZO (kat. A/j/FW): 140 g/L
  produkt zawiera: poniżej 50 g/L
 • Atest Higieniczny: NIZP-PZH
 • Norma: PN-C-81907:2003
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji (w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu)
 • opakowania: zestaw (A+B) 5 L; 10 L (?)

Dobór kolorów według wzorników RAL i NCS

Nasze produkty są dostępne w kolorach według standardów RAL i NCS. Zalecamy wybór na podstawie tych wzorników.

Kolory na monitorze zawsze będą różniły się od rzeczywistych.

Produkty wymagane

Produkty zalecane