Produkty

akrylen na dachy
 • Opakowania 0,7 l; 5 l; 10 l
 • Wydajność 8-10 m²/l
 • Atesty NIZP-PZH
 • Norma PN-C-81907:2003

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR BK/B/1164/02/2018

Ważny do: 15.03.2024 r.

Akrylen na dachy

WODOROZCIEŃCZALNA EMALIA AKRYLOWA

PRZEZNACZENIE: Nieżółknąca, wodorozcieńczalna emalia akrylowa do ochronno-dekoracyjnego malowania powierzchni wewnątrz i na zewnątrz. Szczególnie zalecana do renowacyjnego malowania blaszanych pokryć dachowych. Otrzymane półmatowe powłoki, wykazują bardzo dobrą przyczepność do podłoża, wysoką trwałość i elastyczność oraz dobrą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowe zalety emalii to: łagodny zapach w czasie malowania oraz znacznie krótszy czas schnięcia w porównaniu z typowymi emaliami rozpuszczalnikowymi. Ze względu na niską emisję składników lotnych może być stosowana w pomieszczeniach na stały pobyt ludzi. Odpowiedni skład nadaje powłoce odporność na zmienne warunki atmosferyczne i wodę.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być nośne, czyste, pozbawione tłustych plam i pyłu. Powierzchnię przeznaczoną do odnowienia należy dokładnie odpylić i odtłuścić (szczególnie ślady olejów i smarów). Stare powłoki z emalii i farb z połyskiem należy zmatowić papierem ściernym i dokładnie odkurzyć. Niedokładne przygotowanie powierzchni może być przyczyną łuszczenia się i innych wad powłoki. Emalię przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Przygotowaną, suchą powierzchnię malować emalią nierozcieńczoną (w postaci handlowej). W przypadku jej zgęstnienia można bezpośrednio przed użyciem nieznacznie rozcieńczyć wodą pitną. Unikać nadmiaru wody, zbytnie rozcieńczanie pogarsza jakość powłoki. W przypadku renowacji starych dachów należy mechanicznie usunąć warstwę mchów i porostów, zmyć resztki preparatem chemicznym GrzyboSTOP firmy Pigment (postępując zgodnie z zaleceniami producenta) oraz dokładnie spłukać wodą pod ciśnieniem. Dotyczy to szczególnie podłoża betonowego. Powierzchnia starej farby powinna zostać wyczyszczona w sposób zapewniający wystarczającą przyczepność nowej, np. przy pomocy szczotki drucianej. Zabrudzenia takie, jak: resztki glonów, ziarna piasku, pył, zanieczyszczenia pochodzące z pobliskich drzew, łuszczące się fragmenty starej farby pozostawione pod powłoką mogą być przyczyną łuszczenia się nowej farby. W przypadku mocno skredowanych powłok lub ich powierzchniowego skorodowania, może być konieczne zastosowanie obróbki strumieniowo-ściernej (piaskowania). Elementy skorodowane na wskroś (perforacja) należy usunąć i zastąpić nowymi. Stare farby rozpuszczalnikowe z połyskiem lub nieusunięte resztki takich farb mogą spowodować znaczną utratę przyczepności nowej powłoki. Farba nałożona pierwotnie przez producenta dachówek też może przyczynić się do pogorszenia przyczepności. Resztki tej powłoki znajdujące się w podłożu utrudniają związanie się nowej warstwy. Podłoże przemyć preparatem SULFANOL A firmy Pigment przy pomocy szczotki, a następnie dokładnie spłukać wodą. Pozostawione resztki preparatu mogą pogorszyć przyczepność farby. Podłoże metalowe niemalowane lub oczyszczone z powierzchniowej korozji, należy zagruntować farbą antykorozyjną AKRYLEN GRUNT firmy Pigment.

STOSOWANIE:
Emalię przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Przygotowaną, suchą powierzchnię malować 2-3 krotnie emalią nierozcieńczoną (w postaci handlowej). Malować: 2 razy, gdy podłoże jest pokryte powłoką nieuszkodzoną, 3 razy – gdy podłoże jest surowe lub z uszkodzeniami starej powłoki. W przypadku pierwszej warstwy, szczególnie przy podwyższonej chłonności podłoża można rozcieńczyć farbę dodając niewielką ilość wody pitnej (do 5 %). Nie rozcieńczać nadmierną ilością wody dla zwiększenia wydajności! Jeżeli po rozpoczęciu malowania obserwuje się zbyt duże wchłanianie w podłoże (tzw. „picie podłoża”), należy zaprzestać malowania i wykonać gruntowanie podłoża (dotyczy podłoża porowatego). Na dachówkach uzyskana powłoka powinna mieć grubość co najmniej 0,1 mm. Zbyt cienka powłoka nie zapewni dostatecznej ochrony i pogorszy trwałość wymalowania. Pierwszą warstwę zaleca się malować pędzlem. Najlepsze warunki schnięcia występują przy umiarkowanej pogodzie, bez nadmiernego nasłonecznienia, wiatru i przy niskiej wilgotności powietrza. Świeżo nałożoną powłokę chronić przed deszczem, intensywnym nasłonecznieniem i silnym wiatrem. Prace malarskie wykonywać w temp. podłoża i otoczenia powyżej +10°C i wilgotności powietrza poniżej 80%, płaskim pędzlem z miękkim włosiem, wałkiem gąbkowym (flokowym) lub natryskiem. Następne warstwy nanosić po około 4 godz. (niższe temp. i większa wilgotność powietrza przedłuża czas schnięcia). Sprzęt malarski natychmiast po zakończeniu prac umyć w wodzie.

Uwagi:

 1. Nie malować powierzchni wilgotnych i nagrzanych, np. w wyniku silnego nasłonecznienia.
 2. Do czasu całkowitego wyschnięcia chronić świeżą powłokę farby przed opadami i mrozem.
 3. Właściwości farby nie zawsze mogą sprostać warunkom, a szczególnie właściwościom starych powłok. Do renowacji trudnego podłoża należy użyć produktów specjalnie do tego przeznaczonych lub całkowicie usunąć starą warstwę farby.
 4. Nie dodawać rozpuszczalników, pigmentów.
 5. Podane czasy schnięcia i przerwy między nakładaniem następnych warstw dotyczą temp. podłoża +20ºC i wilg. wzgl. powietrza 60%. Niższe temp. i wyższa wilgotność przedłużają czas schnięcia.
 6. Malowanie tak zaplanować, aby powłoka zdążyła wyschnąć przed wystąpieniem wieczornej rosy.

Nie stosowanie się do powyższych zaleceń może być przyczyną łuszczenia się i odpadania fragmentów emalii oraz wiąże się z utratą uprawnień gwarancyjnych.

Zalecenia BHP:
Chronić przed dostępem dzieci. Chronić przed bezpośrednim kontaktem z produktem. W przypadku zanieczyszczenia zmyć skórę wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. Oczy natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody, przez co najmniej 20 minut. W przypadku podrażnienia udać się do lekarza.

 • dostępne kolory: czerwony tlenkowy (RAL 3009), brązowy (RAL 8017), grafitowy (RAL 7024)
 • wygląd powłoki: gładka, półmatowa
 • malować: wałkiem, pędzlem lub po odpowiednim rozcieńczeniu natryskiem
 • temperatura malowanego podłoża: +10÷25°C ( minimum 3°C powyżej punktu rosy )
 • wilgotność względnej powietrza w czasie prac: poniżej 80%
 • przechowywanie w temp.: +5÷30°C
 • czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia: ok. 4 godzin
 • malowanie następnej warstwy: nie wcześniej niż po 4 godz.
 • zalecana ilość warstw: 2-3
 • wydajność: 8-10 m2/l
 • mycie narzędzi i rozcieńczanie: woda
 • Atest Higieniczny NIZP-PZH
 • gwarancja: 18 miesięcy od daty produkcji
 • norma: PN-C-81907:2003
 • kat. A/d/FW. Dopuszczalna zawartość LZO dla tej kategorii: 130 g /l. Emalia zawiera < 110 g / l.
 • opakowania: 0,7 l; 5 l; 10 l.

Dobór kolorów według wzorników RAL i NCS

Nasze produkty są dostępne w kolorach według standardów RAL i NCS. Zalecamy wybór na podstawie tych wzorników.

Kolory na monitorze zawsze będą różniły się od rzeczywistych.

Produkty zalecane