Produkty

A Graf Zmywacz
  • Opakowania 0,5 l; 2 l
  • Wydajność 0,2-0,3 l/m2

Cechy produktu:

Pliki do pobrania:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

A-Graf Zmywacz

PREPARAT DO USUWANIA GRAFFITI

Przeznaczenie:
Specjalnie zaprojektowany preparat do usuwania graffiti i innych zanieczyszczeń z delikatnych materiałów, takich jak powłoki malarskie, karoserie samochodowe, tworzywa sztuczne, powierzchnie pokryte systemem trwałym (permanentnym) antygraffiti A-GRAF 2K. Powolne działanie i stopniowe rozpuszczanie zanieczyszczeń powoduje wybiórcze usuwanie graffiti bez uszkodzenia podłoża, na którym zostało namalowane.
Zawsze zalecane jest usuwanie graffiti jak najszybciej. Niektóre „tłuste” tusze (np. wodoodporne flamastry) zawierają wolno odparowujące rozpuszczalniki, które przed wyschnięciem wnikają głęboko w podłoże. Zbyt długie pozostawienie graffiti spowoduje, że będzie możliwe wyeliminowanie go z powierzchni, ale nie z głębi. W przypadku malowanego podłoża, nie należy czekać zbyt długo przed rozpoczęciem czyszczenia z graffiti. Należy ostrożnie stosować na lakierze karoserii pojazdu, na której wykonano przelakierowanie lub inne poprawki lakiernicze.

Stosowanie:
Produkt gotowy do użycia. Przed zastosowaniem należy wykonać wstępnie próbę na mniej widocznej części powierzchni.
Nałożyć preparat na graffiti przez natrysk lub pędzlem. Odczekać na tyle długo, aby nastąpiło rozpuszczenie farby (tuszu), a następnie zetrzeć go delikatnie tkaniną. Powtórzyć natrysk preparatem i zetrzeć resztki zanieczyszczeń pozostałe po pierwszej operacji. Po całkowitym usunięciu graffiti, przetrzeć miękką tkaniną.

Zalecenia BHP:
Stosować zwykłe środki ostrożności jak przy pracy z innymi rozpuszczalnikami. Chronić przed dostępem dzieci. Chronić oczy i powierzchnię skóry przed bezpośrednim kontaktem z wyrobem. Stosować okulary i rękawice ochronne. W przypadku zanieczyszczenia zmyć skórę wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. Oczy natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody, przez co najmniej 20 minut. W przypadku podrażnienia udać się do lekarza. Wietrzyć pomieszczenie w czasie pracy.

  • postać: ciecz bezbarwna do słomkowej
  • zapach: łagodny, charakterystyczny
  • nakładanie: pędzel lub natrysk
  • gęstość: 1,02 g/cm3
  • zużycie: zależne od intensywności zanieczyszczeń i właściwości podłoża, ok. 200-300 ml/m2
  • temperatura zapłonu: 61°C
  • gwarancja: 24 miesiące od daty produkcji
  • opakowania: 0,5 l (spray), 2 l

Produkty wymagane

Produkty zalecane