Produkty

A Graf Gel
 • Opakowania 400 g
 • Wydajność 3-5 m2/kg

Cechy produktu:

Pliki do pobrania:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

A-GRAF GEL

WODNY PREPARAT DO USUWANIA POWŁOK MALARSKICH

ZALETY PREPARATU:
– produkt jest wodorozcieńczalny
– narzędzia można umyć wodą
– nie emituje niebezpiecznych lub szkodliwych oparów – nie ma konieczności stosowania specjalnej wentylacji
– można stosować wewnątrz pomieszczeń i w przestrzeniach ograniczonych
– łagodny zapach
– nie jest palny
– bezpieczny dla użytkownika i środowiska
– nie jest wysoko alkaliczny – nie powoduje ciemnienia drewna
– produkt tiksotropowy – nie spływa z pionowych powierzchni
– podbarwiony na kolor, ułatwia kontrolę nałożonej grubości

PRZEZNACZENIE:
Preparat w postaci żelu przeznaczony do usuwania powłok lakierniczych. Skuteczny w usuwaniu wielu rodzajów farb i lakierów, np. akrylowych, ftalowych, olejnych, poliwinylowych, chlorokauczukowych, poliuretanowych itd. Może być zastosowany na większości podłoży, m.in.: drewno, stal, kamień, bez wpływu na ich powierzchnię.
Produkt jest innowacyjnym środkiem do usuwania powłok. Specjalnie opracowana receptura została stworzona pod kątem bezpieczeństwa dla użytkownika oraz środowiska. Został zaprojektowany do zastosowań przemysłowych jako alternatywa dla środków opartych na chlorku metylenu. Działa również skutecznie w aplikacjach domowych.
Ze względu na konsystencję znakomicie sprawdza się na powierzchniach pionowych. Nie zawiera rozpuszczalników ropopochodnych, pochodnych pirolidonu (NMP/NEP), rozpuszczalników chlorowanych ani związków CMR (rakotwórczych, mutagennych lub działające szkodliwie na rozrodczość).

STOSOWANIE:
Produkt gotowy do użycia. Może być stosowany przez zanurzenie, naniesienie za pomocą wałka, pędzla lub pistoletu natryskowego. Należy nałożyć obficie warstwę preparatu na pomalowane powierzchnie. Odczekać do momentu aż powłoka zacznie się łuszczyć. Nie dopuścić do wyschnięcia produktu – jeżeli schnięcie będzie widoczne nałożyć więcej środka. Zdrapać zmiękczoną farbę lub spłukać (np. przy użyciu myjki ciśnieniowej). W razie konieczności proces powtórzyć. Spłukać powierzchnie czyszczone i dokładnie osuszyć.
Potrzebny czas działania zależy od: wieku powłoki (im starsza tym działa wolniej), liczby warstw i grubości, rodzaju farby. Średni czas waha się od 20 minut do 1 godziny.
W każdym przypadku zaleca się wykonanie próby przed zastosowaniem środka. Wiąże się to z różnorodnymi podłożami na jakich może być powłoka przeznaczona do usunięcia. W szczególności należy sprawdzić ich odporność na preparat.

PODŁOŻA:Wszystkie rodzaje drewna, większość metali i stopów, kamień, cegła, marmur, beton, tynki i gipsy, większość tworzyw sztucznych, GRP (żywice poliestrowe wzmacniane włóknem szklanym).
USUWANE POKRYCIA:Powłoki proszkowe poliestrowe i epoksydowe, farby i lakiery wodorozcieńczalne, politury, farby podkładowe, olejne, ftalowe, emulsyjne, akrylowe, poliwinylowe, chlorokauczukowe, poliuretanowe.

ZALECENIA BHP:
Chronić przed dostępem dzieci. Chronić oczy i powierzchnię skóry przed bezpośrednim kontaktem z wyrobem. Stosować okulary i rękawice ochronne. W przypadku zanieczyszczenia zmyć skórę wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. Oczy natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody, przez co najmniej 20 minut. W przypadku podrażnienia udać się do lekarza.
Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z kartą charakterystyki i stosować się do jej zaleceń. Opróżnione opakowania należy przekazać do recyklingu.

 • powłoka: żel o charakterystycznym zapachu
 • nakładanie: pędzel, wałek, natrysk, mniejsze przedmioty – zanurzanie
 • przechowywanie i stosowanie w temp.: 5÷30°C
 • średnia wydajność: 3-5 m2/kg
 • gęstość: ok. 1,0 g/cm3
 • nie zawiera: pochodnych pirolidonu (NMP, NEP)
 • nie zawiera: rozpuszczalników chlorowanych (np. chlorku etylenu)
 • nie zawiera: związków CMR (rakotwórczych, mutagennych lub działające szkodliwie na rozrodczość)
 • nie zawiera: rozpuszczalników ropopochodnych
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji
 • opakowania: 400 g

Produkty wymagane

Produkty zalecane