Produkty

A Graf Gel
 • Opakowania 0,4 kg
 • Wydajność 3-5 m2/kg

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

A-Graf Gel

PREPARAT DO USUWANIA POWŁOK MALARSKICH.

Przeznaczenie:
Preparat w postaci żelu, przeznaczony do usuwania powłok lakierniczych. Skuteczny w usuwaniu farb i lakierów akrylowych, ftalowych, olejnych, poliwinylowych, chlorokauczukowych, poliuretanowych. Może być zastosowany na większość podłoży, m.in.: drewno, stal, kamień, bez wpływu na ich powierzchnię. Ze względu na konsystencję znakomicie sprawdza się na powierzchniach pionowych. Nie zawiera węglowodorów alifatycznych, pochodnych pirolidonu (NMP/NEP), rozpuszczalników chlorowanych ani związków CMR*).

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
Produkt gotowy do użycia. Może być stosowany przez zanurzenie, naniesienie za pomocą wałka, pędzla lub pistoletu natryskowego. Po nałożeniu pozostawić do całkowitego zmiękczenia powłoki malarskiej. Potrzebny czas działania zależy od: wieku powłoki (im starsza tym działa wolniej), liczby warstw i grubości, rodzaju farby. Średni czas waha się od 20 minut do 1 godziny. Po przereagowaniu wytrzeć lub wypłukać, jeśli jest to konieczne.
W każdym przypadku zaleca się wykonanie próby przed zastosowaniem środka. Wiąże się to z różnorodnymi podłożami na jakich może być powłoka przeznaczona do usunięcia. W szczególności należy sprawdzić ich odporność na rozpuszczalniki.

Zalecenia BHP:
Stosować zwykłe środki ostrożności jak przy pracy z innymi rozpuszczalnikami. Chronić przed dostępem dzieci. Chronić oczy i powierzchnię skóry przed bezpośrednim kontaktem z wyrobem. Stosować okulary i rękawice ochronne. W przypadku zanieczyszczenia zmyć skórę wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. Oczy natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody, przez co najmniej 20 minut. W przypadku podrażnienia udać się do lekarza.

Drażniący i łatwopalny. Zalecane są okulary i rękawice ochronne. Przechowywać i stosować z dala od źródeł ognia.

 • powłoka: bezbarwny żel o charakterystycznym zapachu
 • nakładanie: pędzel, wałek, natrysk, mniejsze przedmioty – zanurzanie
 • przechowywanie i stosowanie: w temp. poniżej +30°C,
 • średnia wydajność: 3-5 m2/kg
 • gęstość: ok. 1,0 g/cm3
 • szybko działający
 • nie zawiera pochodnych pirolidonu (NMP, NEP)
 • nie zawiera rozpuszczalników chlorowanych
 • nie zawiera związków CMR*)
 • temperatura zapłonu: 30°C
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji
 • opakowania: 0,4 kg

Produkty wymagane

Produkty zalecane