Produkty

A Graf 2K
 • Opakowania 5 l (A+B)
 • Wydajność do 8 m2/l

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

A-Graf 2K

PREPARAT NAWIERZCHNIOWY ANTYGRAFFITI DO OCHRONY TRWAŁEJ.

Przeznaczenie:
Dwuskładnikowy preparat poliuretanowy wodorozcieńczalny przeznaczony do pokrywania powierzchni murów (wewnątrz i na zewnątrz) w celu ochrony przed graffiti (metoda trwała, permanentna) oraz tworzący powłokę utrudniającą przyklejanie plakatów.
Daje półprzezroczystą powłokę matową lub przezroczystą z połyskiem (zależnie od wersji) o wysokiej przyczepności do powierzchni porowatych i nieporowatych. Wykazuje wysoką odporność na warunki atmosferyczne i wielokrotne czyszczenie preparatem A-GRAF ZMYWACZ firmy Pigment. Może być stosowany na matowe, satynowe lub z połyskiem powierzchnie malarskie, farby elewacyjne, tynki strukturalne, powierzchnie mineralne, pojemniki z PCW, znaki drogowe, panele z tworzyw sztucznych i inne delikatne powierzchnie wrażliwe na działanie rozpuszczalników. Pokryta preparatem ściana zniechęca również „grafficiarzy” do malowania, gdyż utrudnia wykonanie rysunków (linie rozmywają się, farba ścieka). Dodatkową zaletą preparatu jest przedłużanie trwałości tynków z powodu odizolowania ich od wpływu czynników niszczących, jak wilgoć, mchy, zanieczyszczenia powietrza, czynniki atmosferyczne. Po usunięciu graffiti z powłoki zabezpieczającej nie ma potrzeby jej odnawiania. Z tej samej powłoki można wielokrotnie usuwać zanieczyszczenia.
Nie zaleca się stosowania preparatu na tynki gliniane i farby wapienne oraz wszelkie podłoża pylące.

Uwaga: Matowe lub błyszczące wykończenie wybrać w zależności od rodzaju powierzchni, która ma być chroniona. Przed zastosowaniem należy przeprowadzić próbę na mniejszej powierzchni.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
Podłoże musi być trwałe, suche, pozbawione tłustych plam i pyłu. Nowe powierzchnie muszą być suche i w pełni utwardzone. Powierzchnie mineralne lub silikatowe należy zagruntować preparatem izolującym A-GRAF GRUNT firmy Pigment (jednokrotnie).

 • bezpośrednie stosowanie bez gruntu (z zastrzeżeniem prób wstępnych): na farby (akrylowe, ftalowe), izolacje i chemoutwardzalne farby epoksydowe (w tym przypadku należy sprawdzić przyczepność),
 • na skały krzemionkowe (piaskowiec, granit), wapień, cegła, tynki mineralne, beton, drewno (w tym surowe) i farby mineralne: najpierw zastosować jedną lub dwie warstwy A-GRAF GRUNT firmy Pigment (zależnie od porowatości podłoża), w celu uniknięcia zmian wyglądu podłoża (mokry wygląd, zmiana koloru lub połysku, itp.)
 • na materiałach nieporowatych (płytki ceramiczne, wyroby kamionkowe): sprawdzić przyczepność preparatu przed użyciem,
 • podłoże z tworzyw sztucznych: zapewnić brak defektów estetycznych.

WAŻNE: Przed nałożeniem preparatu podłoże musi być dokładnie wysuszone: należy odczekać co najmniej 3 dni w przypadku podłoża malowanego farbami na bazie wody, od 8 do 10 dni w przypadku farb rozpuszczalnikowych 28 dni w przypadku powłok, takich jak hydroizolacje (skonsultować się z producentem materiału). Nie stosować na wilgotnym podłożu. Nie stosować poniżej +8°C (temperatura podłoża).
Dokładnie wymieszać oba składniki preparatu do uzyskania jednorodnej mieszaniny i pozostawić na 10 minut pod przykryciem. Tak przygotowaną mieszaninę należy zużyć w ciągu 3 godzin. Nałożyć preparat za pomocą pędzla lub wałka na czyste i odpylone podłoże grubą warstwą, unikając niedomalowań, zacieków i plam. Odpowiednią ochronę zapewniają dwie warstwy.
Pozostawić do przeschnięcia na około 1 godzinę (przy niższych temperaturach do 2 godzin) . Następnie nałożyć drugą warstwę, dopóki pierwsza nie wyschła całkowicie (jeszcze się lepi). Zapewni to dobrą przyczepność powłoki ochronnej. Narzędzia należy myć wodą zaraz po zakończeniu pracy.
W ciągu pierwszych 8 godzin wymalowanie należy chronić przed deszczem. Prace należy zaplanować w odpowiednich warunkach pogodowych. Powłoka uzyskuje pełne właściwości ochronne po 72 godzinach od aplikacji (o ile to możliwe, należy chronić w tym czasie powierzchnie przed graffiti).

Czyszczenie z graffiti: Nanieść preparat A-GRAF Zmywacz firmy Pigment. Pozostawić na 1 minutę, sczyścić miękką szczotką a następnie spłukać wodą. Wytrzeć do sucha miękką tkaniną. W razie potrzeby zabieg powtórzyć. W przypadku przebarwień, można zastosować wybielacz (przeprowadzić próbę), a następnie spłukać wodą. Można również usuwać graffiti za pomocą zimnej lub ciepłej wody pod ciśnieniem (do 50°C i do 60 bar).

Usuwanie powłoki ochronnej A-GRAF 2K: Nałożyć preparat do usuwania powłok malarskich A-GRAF GEL. Wcześniej należy upewnić się metodą prób na małej powierzchni, czy preparat nie powoduje uszkadzania podłoża. Pozostawić na około 15 minut, następnie spłukać wodą pod wysokim ciśnieniem.

Zalecenia BHP:
Stosować zwykłe środki ostrożności jak przy pracy z innymi wyrobami lakierniczymi. Chronić przed dostępem dzieci. Chronić oczy i powierzchnię skóry przed bezpośrednim kontaktem z wyrobem. Stosować okulary i rękawice ochronne. W przypadku zanieczyszczenia zmyć skórę wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. Oczy natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody, przez co najmniej 20 minut. W przypadku podrażnienia udać się do lekarza. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Resztek nie wylewać do kanalizacji, dostarczyć do autoryzowanej firmy utylizacji odpadów. Zapoznać się z instrukcją zawartą na etykiecie.

 • postać: składnik A – mlecznobiała (mat) lub półprzezroczysta (połysk) ciecz, składnik B (utwardzacz) – bezbarwna, gęsta ciecz,
 • wygląd powłoki: matowa lub z połyskiem, bezbarwna do lekko opalizującej,
 • nakładanie: pędzel lub wałek (długość runa dobrać do rodzaju malowanej powierzchni),
 • przechowywanie: w temp. +5÷25°C,
 • stosować przy temp. otoczenia: +8÷25°C i wilgotności względnej powietrza poniżej 75%,
 • temperatura malowanego podłoża: +8÷25°C ( minimum 3°C powyżej punktu rosy ),
 • zalecana ilość warstw: 2,
 • nakładanie następnej warstwy: po ok. 1-2 godz. (powłoka poprzednia powinna się lekko lepić),
 • czas odczekania przed malowaniem po zmieszaniu z utwardzaczem (przy 20°C): 10 minut,
 • proporcja mieszania: A : B = 80 : 20 wag., ( 81 : 19 obj.),
 • przydatność do stosowania po zmieszaniu z utwardzaczem: 3 godziny (20°C),
 • schnięcie: 8 godz., pełne utwardzenie (pełna ochrona przed graffiti): 72 godz.,
 • wydajność (jedna warstwa): ok. 8 m2 / litr,
 • gęstość: mat = 1.02 g/cm3, połysk = 1,03 g/cm3,  utwardzacz = 1,14 g/cm3,
 • pH (A+B) = 6 – 8,
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, nie otwieranym opakowaniu,
 • trwałość powłoki nie zmywanej – 5 lat i do 50-krotnego czyszczenia
 • kat. A/j/FW. Dopuszczalna zawartość LZO dla tej kategorii: 140 g /l. Produkt gotowy do użycia zawiera: mat – 43 g/l, połysk – 69 g/l.
 • opakowania (zestaw A+B): 5 l

Produkty wymagane

Produkty zalecane