TITANIUM

TITANIUM

Zakres materiału: WSTĘPOGÓLNE WYJAŚNIENIE PROCESU FOTOKATALIZYPODSTAWOWE CECHY DZIAŁANIA PRODUKTÓW FOTOKATALITYCZNYCHOBSZARY ZASTOSOWANIA PRODUKTÓW FOTOKATALITYCZNYCH WEWNĘTRZNYCHBADANIA DOTYCZĄCE EFEKTYWNOŚCI PRODUKTÓW FOTOKATALITYCZNYCHPRODUKTY WEWNĘTRZNE,...